Умови цієї Користувацької угоди (далі – “Користувацька угода”) є обов’язковими для всіх користувачів сервісу Drive connect (далі – “сервіс Drive connect ”) є публічною офертою і регулюють порядок використання користувачем сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect для смартфонів, планшетів та інших пристроїв, інших програмних продуктів сервісу Drive connect, контенту, а також порядок надання та використання пов’язаних з ними послуг. 
Використання тут і надалі термінів “ви”, “вам”, “вас”, тощо має на увазі будь-якого користувача сервісу Drive connect. 
Будь-ласка, ознайомтеся з умовами цієї Користувацької угоди, перш ніж отримати доступ до послуг або користуватися ними.
 
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 
1.1. Сервіс Drive connect – інтернет-портал (програмний комплекс) Drive connect, який складається з сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect для смартфонів, планшетів та інших пристроїв, інших програмно-технічних продуктів і призначений для надання Виконавцем інформаційно-посередницьких послуг з управління орендою транспортних засобів та/або послуг з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та/або послуг з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень.
1.2. Сайт (сайт https://driveconnect.center) — веб-сайт Drive connect, розташований в мережі Інтернет за адресою https://driveconnect.center. 
1.3. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, яка використовує сервіс Drive connect і якій Виконавець надає інформаційно-посередницькі послуги з управління орендою транспортних засобів та/або послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та/або послуги з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень на умовах, встановлених цією Користувацькою угодою. Послуги не надаються фізичним особам, яким не виповнилося 18 років.
1.4. Послуги — інформаційно-посередницькі послуги з управління орендою транспортних засобів та/або послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та/або послуги з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень та/або інші послуги, пов’язані з використанням сайту https://driveconnect.center, інших сайтів, додатків, програмно-технічних чи інших продуктів і послуг Виконавця.
1.5. Інформаційні сервіси, платформи, портали з надання логістичних послуг, сервіси з організації й планування перевезень — технологічні сервіси, платформи, портали (додатки, веб-сайти, контент, продукти й послуги або доступ до них) інших компаній, зокрема, але не обмежуючись – Uber, Bolt, Uklon, тощо, які дають змогу користувачам організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг відповідно до правил та умов цих компаній.
1.6. Виконавець – Фізична особа-підприємець Санжаревський Ігор Володимирович (адреса: 03037, м. Київ, проспект Лобановського, будинок 29, квартира 23 ідентифікаційний код: 3017917617). 
 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
2.1. Використовуючи сайт, додатки, будь-які інші продукти Виконавця, отримуючи доступ до Послуг і користуючись ними, ви приймаєте і погоджуєтеся з умовами цієї Користувацької угоди між вами та Виконавцем. Якщо ви не погодитеся з умовами цієї Користувацької угоди, ви не отримаєте доступу до Послуг або не зможете користуватися ними. 
2.2. Якщо ви не приймаєте умови цієї Користувацької угоди та не погоджуєтеся з ними, ви маєте негайно припинити використання сервісу Drive connect, сайту, додатків, будь-яких інших продуктів і Послуг Виконавця.
2.3. Приймаючи та погоджуючи умови цієї Користувацької угоди, ви приймаєте і погоджуєте їх у повному обсязі без будь-яких застережень. Прийняття умов цієї Користувацької угоди частково, із застереженням або на інших умовах не допускається.
2.4. Виконавець лишає за собою право негайно скасувати цю Користувацьку угоду або будь-які Послуги, взагалі припинити надавати вам Послуги або позбавити вас доступу до Послуг або будь-якої їхньої частини в будь-який час і з будь-якої причини.
2.5. До певних Послуг можуть застосовуватися додаткові умови або правила. При цьому, Виконавець повідомить вам ці додаткові умови або правила, пов’язані з відповідними Послугами. Такі додаткові умови або правила доповнюють умови цієї Користувацької угоди і вважаються невід’ємною частиною цієї Користувацької угоди. Додаткові умови та правила мають перевагу над умовами цієї Користувацької угоди, якщо умови цієї Користувацької угоди протирічать їм у питаннях, пов’язаних із використанням відповідних Послуг.
2.6. Виконавець може змінювати умови цієї Користувацької угоди. Зміни набувають чинності після публікації на сайті Виконавцем https://driveconnect.center оновлених умов цієї Користувацької угоди (змін, доповнень, виправлень, уточнень, нової редакції змісту цієї Користувацької угоди в частині чи в цілому). Ваш постійний доступ до Послуг, сайту, додатків, будь-яких продуктів сервісу Drive connect і Послуг Виконавця та користування ними після такої публікації – свідчення того, що ви погоджуєтеся зі зміненими умовами цієї Користувацької угоди та приймаєте їх.
2.7. В окремих випадках ви можете замовити кастомізацію Послуг. Для цього ви маєте узгодити із Виконавцем особливі умови надання вам Послуг шляхом укладення із Виконавцем окремого договору у простій письмовій формі та/або, за згодою Виконавця, —  шляхом обміну відповідними електронними повідомленнями (за допомогою електронної пошти або інших узгоджених із Виконавцем засобів). 
Такий договір, у разі його укладення, та такі особливі умови, у разі їх узгодження, матимуть перевагу над умовами цієї Користувацької угоди у передбаченому ними обсязі. Виконавець лишає за собою право відмовити вам в укладенні такого договору та узгодження особливих умов надання Послуг (кастомізації) з будь-якої причини. 
2.8. Збір і використання наданої вами інформації, пов’язаної з надаваними Послугами та використанням сервісу  Drive connect, здійснюється відповідно до Політики конфіденційності Виконавцем, опублікованої за адресою: https://www.driveconnect.center/legal/privacy-policy/.
 
3. ПОСЛУГИ
 
3.1. Виконавець надає Послуги виключно на умовах, передбачених цією Користувацькою угодою і не несе перед вами відповідальності за відсутність у Виконавця можливості надати Послуги на інших умовах, ніж ті що передбачені цією Користувацькою угодою.
Якщо ви узгодили з Виконавцем особливі умови надання вам Послуг (кастомізацію Послуг) шляхом укладення з Виконавцем відповідного договору або в інший спосіб, передбачений цією Користувацькою угодою, Виконавець надаватиме вам Послуги з урахуванням таких умов. 
Виконавець лишає за собою право відмовитись від надання вам Послуг на особливих умовах та розірвати укладений з вами договір про це в односторонньому порядку у будь-який час і з будь-якої причини та запропонувати вам надання Послуг виключно на умовах, передбачених цією Користувацькою угодою. При цьому, Виконавець не нестиме перед вами відповідальність за відсутність у Виконавця можливості надати вам Послуги на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Користувацькою угодою.
3.2. Виконавець відповідає виключно за якість своїх Послуг, що надаються вам на підставі цієї Користувацької угоди та на визначених нею умовах.
3.3. Отримуючи доступ до Послуг і користуючись ними, ви визнаєте, що сервіс Drive connect  є виключно технологічним інтернет-порталом, за допомогою якого та на умовах цієї Користувацької угоди Виконавець надає виключно інформаційно-посередницькі послуги з: 
3.3.1. управління орендою транспортних засобів;
3.3.2. пошуку й підбору транспортних засобів для оренди;
3.3.3. підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень.
Виконавець також може здійснювати організацію надання додаткових (супутних) послуг, позв’язаних із використанням сервісу Drive connect, як от: технічне обслуговування, ремонт чи страхування орендованого/наданого в оренду транспортного засобу, тощо. При цьому ви визнаєте, що Виконавець не є безпосереднім постачальником таких послуг, а надає лише інформаційно-посередницькі послуги з організації їх надання безпосередніми постачальниками.
3.4. Послуги з управління орендою транспортних засобів передбачають:
3.4.1. інформаційно-посередницькі послуги, прямо чи опосередковано направлені на пошук орендаря транспортного засобу, зокрема, але не обмежуючись: 
— надання технологічного та інформаційного доступу до зареєстрованих користувачів сервісу Drive connect, зацікавлених в оренді транспортних засобів;
— перевірка ділової репутації потенційного орендаря транспортного засобу;
— допомога в укладенні договору оренди транспортного засобу;
— відстеження наданого в оренду транспортного засобу за допомогою GPS-трекера; 
— моніторинг штрафів за порушення Правил дорожнього руху орендарями транспортних засобів.
3.5. Послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди передбачають:
3.5.1. інформаційно-посередницькі послуги, прямо чи опосередковано направлені на пошук та підбір транспортного засобу, зокрема, але не обмежуючись: 
— надання технологічного та інформаційного доступу до незалежних постачальників послуг оренди транспортних засобів, орендодавців;
— перевірка ділової репутації орендодавця транспортного засобу;
— допомога в укладенні договору оренди транспортного засобу.
3.6. Отримуючи доступ до Послуги з управління орендою транспортних засобів та/або Послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та користуючись цією Послугою, ви погоджуєтеся з умовами Типового договору оренди транспортних засобів, що опублікований за адресою: https://www.driveconnect.center/legal/.
3.7. Користуючись Послугою з управління орендою транспортних засобів та/або Послугою з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди ви погоджуєтеся з тим, що можете орендувати або надати в оренду транспортний засіб виключно на умовах Типового договору оренди. Виконавець не несе перед вами відповідальності за відсутність можливості орендувати або надати транспортний засіб в оренду на інших умовах, ніж ті, що закріплені Типовим договором оренди.
3.8. Отримуючи доступ до Послуги з управління орендою транспортних засобів та/або Послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди ви зобов’язуєтеся належним чином виконувати умови укладеного вами договору оренди транспортного засобу.
3.9. Виконавець забезпечує надання вам інформаційного доступу до власної бази незалежних постачальників послуг оренди транспортних засобів, орендодавців, потенційних орендарів, зацікавлених в оренді транспортних засобів користувачів; здійснює пошук і підбір транспортних засобів, придатних для цілей комерційної оренди та таких, що відповідають вимогам Uber, Bolt, Uklon, тощо; здійснює пошук потенційних орендарів транспортного засобу, забезпечує перевірку ділової репутації орендодавців та орендарів транспортних засобів, надає організаційну допомогу в укладенні договору оренди транспортного засобу. 
При цьому, ви визнаєте, що Виконавець: 
— не є агентом чи іншим представником безпосередніх постачальників послуг оренди транспортних засобів та орендодавців, а так само не є агентом чи іншим представником безпосередніх орендарів транспортних засобів;
— не є орендодавцем і не здійснює постачання послуг з оренди транспортних засобів; 
— не гарантує наявність транспортних засобів для оренди чи відповідних послуг так само, як не гарантує наявність потенційних орендарів та осіб, зацікавлених в оренді транспортних засобів; 
— не є стороною укладеного за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця договору оренди транспортного засобу і не гарантує укладення такого договору;
— не несе відповідальності за виконання договору оренди транспортного засобу орендодавцем, за будь-які дії чи бездіяльність орендодавця так само, як не несе відповідальність за дії чи бездіяльність орендаря транспортного засобу та виконання орендарем договору оренди транспортного засобу. 
3.10. Тільки ви особисто несете усю відповідальність за виконання укладеного вами договору оренди транспортного засобу та відповідальність за наслідки невиконання або порушення умов укладеного вами договору оренди транспортного засобу.
3.11. Орендар особисто несе відповідальність за утримання, збереження, чищення та експлуатацію орендованого транспортного засобу, за оплату ремонту після пошкодження транспортного засобу й майна орендодавця, за відшкодування вартості транспортного засобу внаслідок його втрати або знищення, або за витрати, понесені у зв’язку з цим орендодавцем. 
3.12. Орендодавець особисто несе відповідальність за надання в оренду технічно справного транспортного засобу, його придатність для цілей комерційної оренди та відповідність умовам договору оренди.
3.13. Виконавець від імені, за дорученням та за рахунок орендодавця: 
— забезпечує щотижневий огляд орендованого транспортного засобу на предмет пошкоджень та загального стану; 
— організовує технічний огляд та/або технічне обслуговування/ремонт транспортного засобу на СТО, узгодженому з орендодавцем; 
— організовує страхування транспортного засобу на узгоджених із орендодавцем умовах за рахунок орендодавця.
Якщо ви орендуєте транспортний засіб за допомогою сервісу Drive connect, ви зобов’язуєтеся надавати орендований вами транспортний засіб для здійснення Виконавцем та/або його представниками таких щотижневих оглядів, технічного огляду та/або технічного обслуговування/ремонту транспортного засобу, страхування транспортного засобу, та ніяким чином  не перешкоджати цьому. Ви визнаєте, що невиконання вами цієї умови може привести до припинення надання вам Послуг, відключення вас від Uber, Bolt, Uklon, інших платформ, порталів та сервісів, розірвання договору оренди транспортного засобу та цієї Користувацької угоди. 
3.14. Виконавець не несе ніякої відповідальності за взаєморозрахунки чи будь-які інші взаємовідносини між орендарем та орендодавцем в рамках укладеного за допомогою сервісу Drive connect  договору оренди транспортного засобу, зокрема своєчасність сплати орендних платежів, відшкодування вартості ремонту або чищення транспортного засобу, відшкодування вартості транспортного засобу внаслідок його втрати або знищення, тощо. 
3.15. Не дивлячись на те, що Виконавець може надавати допомогу у вирішенні спорів та сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій між орендарями та орендодавцями транспортних засобів, що користуються сервісом Drive connect, Виконавець не контролює жодної зі сторін цих відносин і не гарантує вирішення спору чи задоволення будь-яких претензій сторін, що виникли чи можуть виникнути у них одна до іншої у зв’язку з виконанням договору оренди транспортного засобу, або так чи інакше із ним пов’язані. 
3.16. Будь-які претензії, що пред’являються чи можуть бути пред’явлені орендодавцем до орендаря, або претензії, що пред’являються чи можуть бути пред’явлені орендарем до орендодавця, будь-які непорозуміння, конфліктні ситуації та спори, пов’язані з виконанням договору оренди транспортного засобу, укладеного за допомогою сервісу Drive connect, або так чи інакше стосуються такого договору, орендар та орендодавець як сторони такого договору зобов’язуються задовольняти, врегульовувати та вирішувати самостійно без залучення Виконавця.
3.17. Послуги з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень передбачають безпосереднє підключення користувачів сервісу Drive connect  до технологічних сервісів, платформ, порталів інших компаній, зокрема, але не обмежуючись – Uber, Bolt, Uklon, тощо, які дають змогу користувачам організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг відповідно до правил та умов цих компаній. 
3.18. Виконавець є незалежною особою і здійснює підключення/реєстраціію користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень на правах незалежного партнера та/або із залученням інших незалежних партнерів компаній Uber, Bolt, Uklon, тощо, які надають відповідні послуги, відповідно до правил та умов цих компаній. Користуючись сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця, ви підтверджуєте, що у повному обсязі ознайомлені з послугами, що надаються такими компаніями, умовами та правилами користування ними, порядком їх оплати, обмеженнями відповідальності та іншими обов’язковими вимогами та положеннями цих компаній і приймаєте їх.
3.19. Виконавець не є агентом чи іншим представником Uber, Bolt, Uklon чи інших компаній, які надають відповідні послуги, а також інших їх партнерів, що залучаються Виконавцем для підключення користувачів до їх платформ, порталів, сервісів, тощо. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність таких компаній та партнерів, пов’язані з наданням послуг цими компаніями чи роботою їх платформ, порталів, сервісів, тощо.
3.20. Виконавець не є підприємством транспорту загального користування чи іншим підприємством транспорту, перевізником, службою таксі, іншою службою перевезень, не є постачальником інших послуг із перевезення пасажирів, багажу чи вантажів, транспортно-експедиторських, диспетчерських чи будь-яких інших транспортних послуг, не є власником автопарків, орендодавцем транспортних засобів і не здійснює діяльність із надання в оренду транспортних засобів.
3.21. Виконавець за допомогою сервісу Drive connect  надає вам виключно технологічний та інформаційний доступ до послуг з управління орендою транспортних засобів в обсязі та умовах, визначених цією Користувацькою угодою, а також послуг з підключення/реєстрації до вас сервісів, порталів, платформ Uber, Bolt, Uklon чи інших компаній, які надають відповідні послуги, в порядку та на умовах, визначених цією Користувацькою угодою.
3.22. Після надання вам доступу до Послуги з управління орендою транспортних засобів на визначених цією Користувацькою угодою умовах Виконавець не приймає на себе обов’язки орендодавця транспортного засобу або особи, що здійснює вам постачання послуг з оренди транспортних засобів, так само як не приймає на себе обов’язки безпосереднього орендаря транспортного засобу.
3.23. Після надання вам доступу до Послуги з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень Виконавець не приймає на себе обов’язки вашого роботодавця та/або податкового агента. Отримуючи доступ до Послуги і користуючись нею, ви визнаєте, що користування сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця не є трудовими відносинами або будь-яким іншими відносинами найму чи зайнятості між вами і Виконавцем.
3.24. Будь-який користувач сервісу Drive connect та Послуг Виконавця є самостійною і незалежною від Виконавця стороною, самостійно несе усю повноту юридичної відповідальності перед державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами за законність своїх дій, дотримання чинного законодавства, правильність, повноту та достовірність звітності, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів  під час користування сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця та у зв’язку з таким користуванням.
3.25. Виконавець не несе відповідальність за вашу обізнаність із вимогами чинного законодавства щодо провадження тих чи інших видів діяльності, в тому числі господарської та підприємницької, порядком їх ліцензування та оподаткування, які провадяться чи можуть провадитися вами під час чи у зв’язку з користуванням Послугами Виконавця та сервісом Drive connect.
3.26. Виконавець гарантує законність Послуг, що надаються згідно з умовами цієї Користувацької угоди. Разом з тим, користуючись Послугами Виконавця та сервісом Drive connect  ви визнаєте, що здійснюєте таке користування у власних інтересах, на свій власний розсуд та дієте на свій власний ризик.
3.27. Користуючись сервісом Drive connect та Послугами Виконавця, ви погоджуєтеся дотримуватися чинного законодавства і використовувати їх виключно в законних цілях. Використовуючи сервіс Drive connect та Послуги Виконавця, ви зобов’язуєтеся не створювати незручності, занепокоєння, ускладнення будь-яким третім особам, не порушувати їхніх прав, свобод чи інтересів та не завдавати їм будь-якої шкоди чи збитків.
3.28. Виконавець не несе відповідальності за будь-які можливі наслідки використання вами Послуг Виконавця та сервісу Drive connect, за будь-які можливі санкції, застосовані до вас державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами за допущені порушення чинного законодавства та/або прав та інтересів третіх осіб під час користування сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця та/або у зв’язку з таким користуванням.
3.29. Будь-які претензії, що пред’являються чи можуть бути пред’явлені вам державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами, будь-які конфліктні ситуації та спори, пов’язані з вашою діяльністю, під час якої чи у зв’язку з якою ви використовуєте сервіс Drive connect  та Послуги Виконавця, ви зобов’язуєтесь задовольняти, врегульовувати та вирішувати самостійно без залучення Виконавця.
3.30. Послуги Виконавця можуть бути доступні або надаватися також шляхом використання послуг і контенту сторонніх постачальників (в тому числі, рекламного характеру), яких Виконавець не контролює. Ви визнаєте, що до використання вами таких послуг і контенту сторонніх постачальників можуть застосовуватися різні умови та правила використання, політики конфіденційності, тощо. Виконавець не є постачальником таких послуг і контенту і за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які продукти або послуги сторонніх постачальників та їх якість. 
 
4. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
 
4.1. Доступ до Послуг надається виключно за умови реєстрації̈ та авторизації̈ користувача на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect, що виконані у чіткій послідовності, що встановлена цією Користувацькою угодою, сайтом та/або мобільним додатком сервісу Drive connect.
4.2. Для реєстрації̈ та авторизації в мобільному додатку сервісу Drive connect ви маєте самостійно здійснити його завантаження (скачування) на свій власний пристрій̆ з використанням магазинів додатків AppStore (itunes.apple.com) та/або Google Play (play.google.com) в мережі Інтернет.
4.3. Для реєстрації̈ на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect ви маєте здійснити вхід на сайт та/або в завантажений на власний пристрій мобільний̆ додаток сервісу Drive connect та створити обліковий запис користувача. Створюючи обліковий запис користувача, ви маєте заповнити анкету та надати необхідну інформацію (зокрема, своє повне ім’я, зареєстроване місце проживання/перебування, вік), а також документи, в тому числі завантажити фотографії̈:
• власного водійського посвідчення з обох сторін (для орендаря);
• власного паспорту: першої сторінки з фото власника паспорту, сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання/перебування (прописку) та/або всі заповнені сторінки, або, якщо паспорт у вигляді пластикової картки – перший оборот та витяг про місце реєстрації̈;
• особисту фотографію разом із паспортом та/або водійським посвідченням, відкритим на розвороті з фотографією власника (селфі);
• техпаспорту вашого автомобілю та полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (для орендодавця). 
Усі зображення на фотографіях повинні бути чіткими і повністю охоплювати розмір документу або його відповідної сторінки, що фотографуються. Нечіткість зображень на фотографіях або неповний розмір документу чи його відповідної сторінки, що фотографуються, є підставою для відмови в реєстрації̈ користувача.
4.4. Користувач не може завершити реєстрацію, не прийнявши умови цієї̈ Користувацької угоди шляхом проставлення галочки в чек-боксі «Приймаю умови Користувацької угоди сервісу Drive connect» на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect.
4.5. Під час реєстрації̈ на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect ви маєте ввести номер свого мобільного телефону, адресу електронної̈ пошти та пароль для входу в особистий кабінет. 
У подальшому, під час авторизації̈ на сайті або в мобільному додатку Drive connect, номер мобільного телефону, вказаний вами при реєстрації̈, буде логіном для доступу до вашого особистого кабінету. Введенням логіну та паролю користувач здійснює свою ідентифікацію на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect. 
4.6. Під час реєстрації̈ на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect користувач має вказати реквізити платіжної картки, яка дозволяє ідентифікувати користувача. Ви розумієте, що ви зобов’язані використовувати платіжну картку відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного вами з емітентом вашої платіжної картки. Ви зобов’язані не допускати використання вашої платіжної картки особами, які не мають на це права або повноважень, так само як не допускати використання вами платіжних карток інших осіб, якщо ви не маєте на це права або повноважень.  Недотримання користувачем цієї умови може бути підставою для відмови в реєстрації користувача.
4.7. На етапі створення облікового запису користувача і до завершення процедури реєстрації в порядку, встановленому цією Користувацькою угодою, користувацький функціонал сайту і мобільного додатку сервісу Drive connect обмежується. 
Повний доступ до Послуг та функціоналу сайту і мобільного додатку сервісу Drive connect користувач отримує після виконання усіх вказаних вище дій, зокрема, заповнення анкети, надання необхідної інформації та означених вище документів, додавання способу оплати та схвалення вашого облікового запису.
4.8. Схвалення вашого облікового запису здійснються Виконавцем протягом 2 – 96 годин з моменту завершення вами реєстрації на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect в порядку, встановленому цією Користувацької угодою.
Протягом цього часу, Виконавець проводить перевірку даних створеного вами облікового запису користувача і на основі цих даних та/або інформації, отриманої Виконавцем від третіх осіб, приймає рішення про схвалення облікового запису користувача  чи відмову у його схваленні. Ви погоджуєтесь із тим, що Виконавець залишає за собою право відмовити вам у схваленні та реєстрації вашого облікового запису та наданні вам доступу до Послуг з будь-якої причини на будь-якому етапі реєстрації. Про прийняте рішення Виконавець інформує вас будь-яким зручним для сервісу Drive connect способом з огляду на надану вами під час реєстрації контактну інформацію. У випадку необхідності додаткової перевірки наданих вами даних, вказаний вище строк може бути подовжено, про що ви будете повідомлені.
4.9. Якщо під час реєстрації користувач надає неповну, нерозбірливу, спотворену та/або недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати її такою, Виконавець має право відмовити такому користувачу у схваленні та реєстрації його облікового запису та/або заблокувати чи обмежити такому користувачу користувацький функціонал сайту та мобільного додатку сервісу Drive connect на будь-який час без додаткового повідомлення такого користувача.
4.10. З моменту схвалення облікового запису користувача у встановленому цією Користувацькою угодою порядку, реєстрація користувача вважається успішною (завершеною) і користувач отримує повний доступ до Послуг та функціоналу сайту і мобільного додатку сервісу Drive connect. 
4.11. Подальша авторизація користувача на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect здійснюється шляхом введення логіна і пароля в особистому кабінеті користувача на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect. Ви не можете користуватися сайтом та/або мобільним додатком сервісу Drive connect без авторизації.  
Доступ до облікового запису користувача може здійснюватися із застосуванням двохфакторної аутентифікації. Для цього, на мобільний телефон користувача, вказаний вами під час реєстрацїї, буде надсилатися унікальний код з одноразовим паролем для входу в особистий кабінет на сайті та/або у мобільному додатку сервісу Drive connect.
4.12. Вказаний вами під час реєстрації номер мобільного телефону також використовуватиметься для вашого зв’язку зі Службою підтримки сервісу Drive connect.
4.13. Ви може змінити номер мобільного телефону, вказаний вами під час реєстрації, звернувшись до колл-центру Служби підтримки сервісу Drive connect або надіславши листа на електронну адресу info@driveconnect.center. При цьому, ви маєте повідомити оператору Служби підтримки сервісу Drive connect, контрольну інформацію, вказану вами під час реєстрації. 
Про підтвердження зміни номеру мобільного телефону в вашому обліковому записі ви будете проінформовані шляхом надіслання відповідного sms-повідомлення на вказаний вами новий номер мобільного телефону.
4.14. Ви погоджуєтеся забезпечувати точність, повноту й актуальність даних свого облікового запису. Якщо ви не в змозі забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого облікового запису, зокрема, актуальність платіжної інформації (реквізитів платіжної картки), це може привести до блокування чи обмеження вам користувацького функціоналу сайту та мобільного додатку сервісу Drive connect та/або припинення вашого доступу до Послуг та розірвання Виконавцем цієї Користувацької угоди з вами.
4.15. Створюючи обліковий запис користувача, ви погоджуєтесь отримувати текстові (SMS) та/або e-mail повідомлення, що є невід’ємною частиною процесу користування Послугами. Ви можете відмовитися від отримання таких повідомлень від Виконавця у будь-який час, надіславши лист на електронну адресу support@driveconnect.center і вказавши, що ви більше не бажаєте отримувати такі повідомлення за номером вашого мобільного телефону чи вашою e-mail адресою, на які вони надходять. Ви визнаєте, що відмова від отримання таких повідомлень може позначитися на використанні вами Послуг Виконавця.
4.16. Доступ до послуги з управління орендою транспортних засобів та/або послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди надається:
— користувачам, віком не менше ніж 21 (двадцять один) рік, які мають водійський стаж не менше ніж 3 (три) роки, добре знають місто, де мають намір використовувати орендований транспортний засіб, не є алко чи наркозалежними, не мають негативного досвіду порушення правил дорожнього руху, закону та правопорядку;
— власникам транспортних засобів (автопарків), що відповідають вимогам сервісу Drive connect. 
4.17. Для того, щоб орендувати транспортний засіб ви маєте заповнити відповідну форму на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect.
Після обробки наданої вами інформації та документів з вами зв’яжуться представники сервісу Drive connect  для обговорення умов оренди та наявних пропозицій транспортних засобів та первинної перевірки відповідності користувача вимогам сервісу Drive connect. У випадку відсутності підстав для відмови вам у доступі до послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди вам буде призначено зустріч в офісі Виконавця для остаточної співбесіди та укладення договору оренди з орендодавцем.
4.18. Для того, щоб здати в оренду транспортний засіб ви маєте заповнити відповідну форму на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect.
Після обробки наданої вами інформації та документів з вами зв’яжуться представники сервісу Drive connect  для обговорення умов оренди та первинної перевірки відповідності транспортного засобу (транспортних засобів) вимогам сервісу Drive connect. У випадку відсутності підстав для відмови вам у доступі до послуги з управління орендою транспортних засобів вам буде призначено зустріч в офісі Виконавця для остаточного обговорення умов надання транспортного засобу (транспортних засобів) в оренду за допомогою сервісу Drive connect та/або укладення договору оренди з безпосереднім орендарем.
4.19. Підключення/реєстрація користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень здійснюється шляхом заповнення користувачем відповідної форми на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect.
Після заповнення форми ви отримуєте SMS із повідомленням про створення та реєстрацію вашого облікового запису для обраного вами інформаційного сервісу, платформи, порталу з надання логістичних послуг, сервісу з організації й планування перевезень, а також логін і пароль для авторизації та користування ними. 
4.20. Ви несете відповідальність за всі дії, що виконуються з вашого облікового запису, створеного на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect, та з усіх ваших облікових записів, створених для обраного вами інформаційного сервісу, платформи, порталу з надання логістичних послуг, сервісу з організації й планування перевезень. 
Ви погоджуєтеся за жодних обставин не розголошувати свої ім’я користувача та пароль. Ви не маєте права дозволяти третім особам використовувати ваші облікові записи. Вам заборонено передавати права на облікові записи або іншим способом передавати свої облікові записи будь-якій іншій фізичній або юридичній особі. Недотримання цієї умови є безумовною підставою для блокування усіх ваших облікових записів, припинення надання вам Послуг та розірвання Виконавцем цієї Користувацької угоди з вами.
 
5. ОПЛАТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ
 
5.1. Ви погоджуєтесь із тим, що усі платежі та розрахунки, пов’язані з користуванням Послугами Виконавця та сервісом Drive connect (у тому числі: оплата Послуг Виконавця, орендна плата за користування транспортним засобом; плата за користування інформаційними сервісами, платформами, порталами з надання логістичних послуг, сервісами з організації й планування перевезень; плата за проведення технічного обслуговування, ремонту та страхування транспортного засобу у випадках та в порядку, передбачених умовами цієї Користувацької угоди; плата за надання чи організацію будь-яких інших додаткових послуг, узгоджених із користувачем; будь-які комісії, компенсації, відрахування, списання заборгованості, штрафні санкції, стягнення, а також здійснення інших операцій, передбачених цією Користувацькою угодою або так чи інакше пов’язаних із нею) здійснюються шляхом переказу коштів з платіжної картки/на платіжну картку користувача, доданої до облікового запису під час його реєстрації.
Ви розумієте, що якщо для переказу коштів та здійснення інших операцій ви використовуєте кредитні кошти, банк-емітент вашої платіжної картки може стягувати з вас додаткові комісії за використання кредитних коштів. 
Ви також розумієте, що Виконавець не контролює і ніяким чином не впливає на нарахування та стягнення з вас емітентом вашої платіжної картки таких комісій і не несе відповідальність за вашу обізнаність із діючими тарифами на обслуговування вашої платіжної картки та правилами користування вашою платіжною карткою, встановленими емітентом вашої платіжної картки. У будь-якому випадку, ви зобов’язані самостійно ознайомитись із такими тарифами та правилами.
5.2. Виконавець лишає за собою право на свій розсуд залучати фінансові компанії та інші фінансові установи, які за допомогою власних систем інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів та комплексів надають послуги з переказу платежів, інші фінансові послуги, а також відповідні інформаційні та технологічні послуги.
При цьому, Виконавець не несе відповідальність за відсутність у нього можливості запропонувати користувачам для здійснення переказу коштів послуги інших фінансових компаній та установ, крім тих, що вказані на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect.
5.3. У разі успішної реєстрації користувача на сайті та/або в Додатку Drive connect та схвалення вашого облікового запису Виконавцем, платіжні реквізити доданої вами під час реєстрації платіжної картки автоматично інтегруються з усім функціоналом сервісу Drive connect. 
5.4. Ваша платіжна картка повинна мати можливість здійснення інтернет-платежів. Усі налаштування вашої платіжної картки для здійснення інтернет-платежів забезпечуються вами самостійно через емітента вашої платіжної картки. 
Умови договору, укладеного між вами та емітентом вашої платіжної картки, повинні також передбачати можливість договірного списання грошей з вашого рахунку на користь третіх осіб для ініціювання переказів коштів, пов’язаних з користуванням вами Послугами Виконавця та сервісом Drive connect, у встановленому чинним законодавством порядку.
5.5. Користувач може додати у свій обліковий запис платіжні реквізити декількох платіжних карток, які дозволяють ідентифікувати користувача. Ви розумієте, що ви зобов’язані використовувати платіжні картки відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного вами з емітентами ваших платіжних карток. Ви зобов’язані не допускати використання ваших платіжних карток особами, які не мають на це права або повноважень, так само як не допускати використання вами платіжних карток інших осіб, якщо ви не маєте на це права або повноважень. Ви зобов’язуєтеся самостійно, без залучення Виконавця, відшкодувати всі збитки та задовольнити усі претензії третіх осіб, пов’язані з недотриманням вами цієї умови. Виключно ви несете усю відповідальність за платіжну інформацію та використання платіжних карток, які ви додаєте у свій обліковий запис.
5.6. Для платежів та розрахунків може бути використана будь-яка платіжна картка, додана вами до облікового запису користувача. Ви маєте підтримувати позитивний баланс вашої платіжної картки/карток. Ви визнаєте, що у разі недостатності коштів на вашій платіжній картці/картках, користувацький функціонал сайту, мобільного додатку сервісу Drive connect, обраних вами інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень, може бути обмежено чи заблоковано до погашення заборгованості у повному обсязі.
5.7. Перед кожним оновленням вашої платіжної інформації та додаванням до вашого облікового запису нової платіжної картки, а також перед початком кожного випадку використання сервісу Drive connect, може проводитися перевірка позитивного балансу вашої платіжної картки/карток. Для цього, з вашої платіжної картки/карток проводиться тимчасове списання грошової суми в розмірі не більше 50,00 (п’ятдесяти гривень, 00 коп.) грн., з поверненням їх на вашу платіжну карту/картки протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їх списання.
5.8. За надання доступу до Послуг та сервісу Drive connect Виконавець отримує комісійну винагороду (комісію) в порядку та на умовах, визначених цією Користувацькою угодою.
5.9. За надання доступу до Послуги з управління орендою транспортних засобів Виконавець щотижнево отримує комісійну винагороду у розмірі, що складає 20% (двадцять відсотків) від щотижневої орендної плати за орендований/наданий в оренду транспортний засіб за договором оренди. Після укладення договору оренди транспортного засобу в порядку, встановленому цією Користувацькою угодою, відомості про узгоджений у ньому розмір щотижневої орендної плати інтегруються з усім функціоналом сервісу Drive connect. 
 Вказаний тариф є базовим і Виконавець лишає за собою право періодично переглядати та в односторонньому порядку змінювати його. У випадку вашої незгоди із зміненими тарифами Виконавця ви маєте право припинити використання Послуг.
Ви можете узгодити із Виконавцем індивідуальний тарифний план шляхом укладення із Виконавцем окремого договору у простій письмовій формі та/або, за згодою Виконавця, —  шляхом обміну відповідними електронними повідомленнями (за допомогою електронної пошти або інших узгоджених із Виконавцем засобів). 
Такий договір та умови узгодженого з Виконавцем індивідуального тарифного плану матимуть перевагу над умовами цієї Користувацької угоди в передбаченому ними обсязі. Виконавець лишає за собою право відмовити вам в узгодженні індивідуального тарифного плану та укладенні такого договору з будь-якої причини. 
Якщо ви є орендодавцем транспортного засобу, ви також маєте можливість користуватися послугою відстеження наданого вами в оренду транспортного засобу за допомогою GPS-трекера, а також послугою моніторингу штрафів за порушення Правил дорожнього руху орендарем вашого транспортного засобу. За надання доступу до цих послуг ви сплачуєте Виконавцю додаткову комісійну винагороду у вигляді щотижневої абонентської плати у розмірі 300,00 (триста гривень, 00 коп.) грн.
Усі належні Виконавцю суми комісійної винагороди сплачуються шляхом переказу відповідної суми коштів на рахунок Виконавця після зарахування на рахунок орендодавця коштів щотижневої орендної плати за транспортний засіб від орендаря. До зарахування на рахунок орендодавця коштів щотижневої орендної плати за транспортний засіб від орендаря комісійна винагорода Виконавцю не сплачується. За переказ коштів комісійної винагороди Виконавцю, орендодавець не сплачує будь-яких додаткових комісій.
Якщо ви є орендодавцем транспортного засобу, ви визнаєте, що Виконавець не несе ніякої відповідальності за взаєморозрахунки чи будь-які інші взаємовідносини між вами як орендодавцем та орендарем вашого транспортного засобу в рамках укладеного вами за допомогою сервісу Drive connect  договору оренди транспортного засобу, зокрема, за своєчасність сплати орендарем орендних платежів. 
5.10. За надання Послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди комісійна винагорода Виконавцю не сплачується. Разом із тим, якщо ви орендуєте транспортний засіб за допомогою сервісу Drive connect, ви погоджуєтесь із тим, що за виконання операції з переказу коштів щотижневої орендної плати з вашого рахунку на рахунок орендодавця за допомогою системи інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів чи комплексів залученої для цього Виконавцем фінансової компанії чи іншої фінансової установи, ви додатково сплачуєте такій фінансовій компанії/фінансовій установі комісію за узгодженим для сервісу Drive connect тарифом у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми переказу коштів щотижневої орендної плати за орендований транспортний засіб, встановленої договором оренди.
Ви також погоджуєтесь із тим, що після укладення договору оренди з орендодавцем на вашій платіжній картці буде здійснюватися холдування (резервування) суми заставного платежу, передбаченого укладеним вами договором оренди, та суми комісії за виконання операції з переказу коштів у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми такого заставного платежу. Зарезервована сума коштів буде утримуватися на вашій платіжній картці до моменту припинення дії укладеного вами договору оренди. 
Ви розумієте і погоджуєтесь із тим, що зарезервована сума коштів може бути списана з вашої платіжної картки на користь орендодавця орендованого вами транспортного засобу у разі пошкодження орендованого вами транспортного засобу та/або в інших випадках неналежного виконання вами умов договору оренди.
У разі відсутності пошкоджень орендованого вами транспортного засобу та належного виконання вами умов договору оренди, транзакція холдування суми заставного платежу та суми комісії за виконання операції з переказу коштів у розмірі  5% (п’ять відсотків) від суми такого заставного платежу буде скасована протягом 7 (семи) банківських днів, з моменту припинення дії договору оренди.
Якщо ви орендуєте транспортний засіб за допомогою сервісу Drive connect, ви погоджуєтесь додержуватись і не порушувати Правил дорожнього руху та інших нормативно-правових актів, що встановлюють порядок дорожнього руху на всій території України.
Разом з тим, ви надаєте сервісу Drive connect свою беззаперечну згоду на отримання протягом усього терміну дії укладеного вами договору оренди транспортного засобу сповіщень про вчинені вами порушення Правил дорожнього руху та накладені за них штрафи за допомогою партнерського функціоналу сервісу Drive connect.
Ви також надаєте свою згоду на договірне списання грошей з вашого рахунку на користь сервісу Drive connect для ініціювання переказів коштів, пов’язаних зі сплатою штрафів за вчинені вами під час дії укладеного вами договору оренди транспортного засобу порушення Правил дорожнього руху.
Ви також погоджуєтесь із тим, що за виконання операцій з переказу коштів, пов’язаних зі сплатою штрафів за вчинені вами порушення Правил дорожнього руху, за допомогою системи інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів чи комплексів залученої для цього Виконавцем фінансової компанії чи іншої фінансової установи, ви додатково сплачуєте такій фінансовій компанії/фінансовій установі комісію за узгодженим для сервісу Drive connect тарифом у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми штрафу за вчинене вами порушення.
5.11. Після підключення/реєстрації Виконавцем користувача до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень усі розрахунки, пов’язані з їх використанням, здійснюються на умовах компаній, яким вони належать, а також партнерів цих компаній, які залучаються Виконавцем для підключення користувачів.
У будь-якому випадку ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомитися із чинними платіжними умовами, платіжною структурою, тарифами, зборами, порядком розрахунків та ціновою політикою таких компаній, а також додатковими умовами (якщо такі є) Виконавця як незалежного партнера таких компаній, а також інших партнерів цих компаній, які залучаються Виконавцем для підключення користувачів.
Виконавець не несе відповідальності за вашу необізнаність із ними, а також за будь-які можливі прямі та непрямі збитки (в тому числі упущену вигоду), понесені вами у зв’язку з можливою зміною такими компаніями будь-яких з цих умов та цінових політик, зокрема зміною розміру тарифів чи зборів за надавані такими компаніями послуги.
5.12. Ви маєте можливість, використовуючи функціонал сайту та/або мобільного додатку сервісу Drive connect, а також функціонал системи інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів чи комплексів залученої для цього Виконавцем фінансової компанії чи іншої фінансової установи, додатково ініціювати перекази коштів (в тому числі на користь третіх осіб) за узгоджені із Виконавцем технічне обслуговування, ремонт чи страхування транспортного засобу, або за будь-які інші додаткові послуги, надання чи організацію надання яких Виконавець може вам пропонувати у зв’язку з використанням вами сервісу Drive connect.
5.13. Ви визнаєте, що Виконавець не є фінансовою установою, не надає особисто будь-яких фінансових послуг з приймання платежів чи переказу коштів, а залучає для цього відповідні фінансові компанії чи інші фінансові установи, які надають відповідні фінансові              послуги у встановленому чинним законодавством порядку за допомогою власних систем інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів та комплексів.
5.14. Виконавець не надає даних про користувача особам, які не мають на це законного права або повноважень, не копіює платіжних карток чи їх реквізитів, не вносить повного номера платіжної картки до облікових книг та/або до електронних баз даних, тощо. Разом з тим, ви погоджуєтесь із тим, що Виконавець має право використовувати доступну операцій за вашими платіжними картками, здійснених вами в межах використання вами сервісу Drive connect за допомогою системи інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів чи комплексів залученої для цього Виконавцем фінансової компанії чи іншої фінансової установи, зокрема, з метою біллінгу та виставлення вам рахунків у передбачених цією Користувацькою угодою випадках. 
5.15. Орендуючи/надаючи в оренду за допомогою сервісу Drive connect транспортний засіб та/або підключаючись за допомогою сервісу Drive connect до платформ, порталів, сервісів компаній Uber, Bolt, Uklon чи інших компаній, які надають відповідні послуги, ви також маєте можливість отримувати додатковий дохід (бонус) від брендування транспортного засобу (розміщення наліпок та/або іншої символіки бренду на кузові, салоні, тощо) за партнерськими програмами цих компаній та Виконавця. Ви погоджуєтесь із тим, що комісійна винагорода Виконавця за участь орендованого/наданого в оренду транспортного засобу у програмах брендування, складатиме 20% від передбачених такими програмами виплат або може бути узгоджена вами з Виконавцем в рамках індивідуального тарифного плану у встановленому цією Користувацькою угодою порядку. 
5.16. Якщо ви як орендодавець транспортного засобу є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, ви маєте укласти з Виконавцем окремий договір про надання вам послуг сервісу Drive connect, який регламентуватиме порядок надання вам таких послуг та порядок розрахунків між вами та Виконавцем з виставленням окремих рахунків за надання послуг.
Якщо ви будете зацікавлені в отриманні орендних платежів шляхом переказу коштів з рахунку орендаря вашого транспортного засобу на ваш поточний рахунок юридичної особи   або фізичної особи-підприємця за допомогою системи інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів чи комплексів залученої для цього Виконавцем фінансової компанії чи іншої фінансової установи, ви маєте здійснити окреме підключення до відповідної системи інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів чи комплексів цієї фінансової компанії чи іншої фінансової установи в порядку та на визначених нею умовах. Для цього ви маєте заповнити окрему заявку на сайті та/або в мобільному додатку сервісу Drive connect.
 
6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ТА АНУЛЮВАННЯ ПЛАТЕЖІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК. ЧАРДЖБЕК 
6.1. Користуючись сервісом Drive connect, ви зобов’язуєтесь використовувати платіжні картки відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного вами з емітентами ваших платіжних карток. Ви зобов’язані не допускати використання ваших платіжних карток особами, які не мають на це права або повноважень, так само як не допускати використання вами платіжних карток інших осіб, якщо ви не маєте на це права або повноважень. Ви зобов’язуєтеся самостійно, без залучення Виконавця, відшкодовувати всі збитки та задовольняти усі претензії третіх осіб, пов’язані з недотриманням вами цієї умови. Виключно ви несете усю відповідальність за використання ваших платіжних карток, під час користування сервісом Drive connect.
6.2. Створюючи свій обліковий запис користувача сервісу Drive connect та додаючи до нього реквізити ваших платіжних карток ви розумієте, що з будь-якої з них буде відбуватися регулярне списання коштів за обрані вами послуги сервісу Drive connect.
6.3. Створюючи свій обліковий запис користувача сервісу Drive connect та користуючись сервісом Drive connect, ви підтверджуєте, що ви обізнані з усіма видами та розмірами регулярних та нерегулярних платежів, комісій, компенсацій, відрахувань, списань, тощо, які сплачуються та списуються шляхом договірного списання грошей з вашого рахунку на користь сервісу Drive connect, орендодавців або третіх осіб згідно з умовами цієї Користувацької угоди. Ви розумієте призначення таких платежів та підставу договірного списання грошей з вашого рахунку. Ви надаєте згоду на таке договірне списання грошей з вашого рахунку  за допомогою системи інтернет-платежів та/або інших програмно-технічних продуктів чи комплексів залученої для цього Виконавцем фінансової компанії чи іншої фінансової установи і підтверджуєте, що договірне списання грошей з вашого рахунку на умовах цієї Користувацької угоди повністю відповідає вашим інтересам та вашому внутрішньому волевиявленню. 
6.4. У випадку вашої незгоди з будь-яким платежем чи договірним списанням коштів з вашого рахунку під час користування сервісом Drive connect ви зобов’язуєтеся і погоджуєтеся негайно звернутися до Виконавця для вирішення спірного питання до звернення у будь-які арбітражні чи судові інстанції. Ви зобов’язуєтеся надати Виконавцю усі необхідні докази та інформацію, що обґрунтовують вашу незгоду. Ви також зобов’язуєтеся і погоджуєтеся не зловживати правом на повернення/анулювання платежів (чарджбек) чи опротестування платіжних операцій. Досудове врегулювання спору обов’язкове.
6.5. Ви розумієте і погоджуєтесь із тим, що після підключення/реєстрації вас як користувача до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень усі розрахунки, пов’язані з їх використанням, здійснюються на умовах компаній, яким вони належать, а також партнерів цих компаній, які залучаються Виконавцем для підключення користувачів.
У будь-якому випадку ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомитися із чинними платіжними умовами, платіжною структурою, тарифами, зборами, регулярними платежами, порядком розрахунків, умовами договірного списання коштів з вашого рахунку та ціновою політикою таких компаній, а також додатковими умовами (якщо такі є) Виконавця як незалежного партнера таких компаній, а також інших партнерів цих компаній, які залучаються Виконавцем для підключення користувачів.
Виконавець не несе відповідальності за вашу необізнаність із ними, а також за будь-які можливі прямі та непрямі збитки (в тому числі упущену вигоду), понесені вами у зв’язку з можливою зміною такими компаніями будь-яких з цих умов та цінових політик, зокрема зміною розміру тарифів, зборів, регулярних платежів за надавані такими компаніями послуги або умов договірного списання коштів з вашого рахунку на користь таких компаній.
Ви зобов’язуєтеся самостійно, без залучення Виконавця, вирішувати будь-які спірні питання, пов’язані з вашою незгодою із здійсненими платежами чи умовами договірного списання коштів з вашого рахунку на користь таких компаній, будь-яким поверненням коштів чи анулюванням платежів.
 
7. ПРИСТРОЇ ТА ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ
 
7.1. Якщо ви користуєтеся послугою Виконавця з управління орендою транспортних засобів та/або послугою з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та відповідно орендуєте або надаєте транспортний засіб в оренду на умовах цієї Користувацької угоди, ви погоджуєтеся з тим, що орендований або наданий вами в оренду транспортний засіб буде обладний GPS-трекером та автоінформером. Ви зобов’язуєтеся не здійснювати демонтаж або іншим чином перешкоджати роботі GPS-трекера та/або автоінформера, що встановлені на орендованому або наданому вами в оренду транспортному засобі.
7.2. Якщо ви користуєтеся послугою Виконавця з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень, ви несете відповідальність за отримання доступу до мережі передавання даних, необхідного для використання сервісів відповідних компаній та послуг, що надаються ними. Під час отримання доступу до сервісів та послуг, що надаються такими компаніями, або їх використання за допомогою бездротового пристрою може стягуватися плата за надсилання SMS і передавання даних за тарифами вашої мережі мобільного зв’язку. Ви зобов’язані сплачувати ці витрати. 
7.3. Ви несете відповідальність за придбання й оновлення сумісної апаратури або пристроїв, необхідних для отримання доступу до сайту та/або мобільного додатку сервісу Drive connect, сервісів та послуг, що надаються обраними вами інформаційними сервісами, платформами, порталами з надання логістичних послуг, сервісами з організації й планування перевезень, додатків для їхнього використання, а також для отримання будь-яких їхніх оновлень. Ані Виконавець, ані компанії, підключення до сервісів та послуг яких ви здійснили за допомогою сервісу Drive connect, ані партнери цих компаній, залучені Виконавцем для такого підключення, не гарантують функціонування цих сервісів та послуг, або будь-якої їхньої частини, на конкретній апаратурі або пристрої. Крім того, ви визнаєте, що функціонування сервісів та послуг, що надаються компаніями, підключення до яких ви обрали, або будь-якої їхньої частини, може перериватись або затримуватися через роботу мережі Інтернет і електронних засобів зв’язку, за будь-які наслідки чого ані Виконавець, ані відповідні компанії не несуть відповідальності.
 
8. КОНТЕНТ, ЯКИЙ НАДАЄ КОРИСТУВАЧ
 
8.1. Виконавець може на власний розсуд дозволити вам під час використання його Послуг надавати, завантажувати, публікувати або іншим способом пропонувати свій контент у формі тексту, зображень, фото, аудіо та/або відеоматеріалів і відомостей, коментарів та відгуків, пов’язаних із Послугами, запитами на технічну підтримку чи участю в конкурсах, рекламних акціях тощо (далі — «Користувацький контент»). 
8.2. Будь-який Користувацький контент, який ви надаєте, залишається вашою власністю. Однак, передаючи Виконавцю свій Користувацький контент, ви надаєте їй міжнародну, безумовну, безстрокову, безповоротну, неіменну ліцензію (дозвіл) без оплати роялті або іншої винагороди чи плати за використання, з правом передавати, субліцензувати, використовувати, копіювати, змінювати, переробляти, розповсюджувати, оприлюднювати, привселюдно використовувати або будь-яким іншим способом використовувати такий Користувацький контент (в тому числі в рекламних, аналітичних чи статистичних цілях) у всіх форматах і каналах поширення, відомих у цей час або розроблених пізніше (як у зв’язку з роботою сервісу Drive connect, Послугами чи іншою діяльністю Виконавця, так і у зв’язку із сервісами й послугами третіх осіб), без подальшого сповіщення вас про це або одержання від вас згоди на це та без оплати за це вам або будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.
8.3. Надаючи свій Користувацький контент, ви заявляєте й гарантуєте: 
— що тільки ви володієте цим Користувацьким контентом або маєте всі права, ліцензії, погодження й дозволи, щоб надати Виконавцю ліцензію (дозвіл) на цей Користувацький контент на умовах, зазначених вище; 
— що ні сам Користувацький контент, ні надання, завантаження, публікування або оприлюднення вами такого Користувацького контенту, ні його використання Виконавцем на умовах, зазначених вище, не порушують прав інтелектуальної власності чи авторських прав, будь-яких інших прав, свобод чи інтересів третіх осіб та не призводять до порушення чинного законодавства чи правових норм.
8.4. Ви погоджуєтеся не надавати Користувацький контент ганебного, наклепницького, ненависного, насильницького, непристойного, порнографічного, незаконного або образливого характеру.  При цьому, Виконавець лишає за собою право визначати таким ваш Користувацький контент на власний розсуд, незалежно від того, чи захищене законом надання вами таких матеріалів. Виконавець може (але не зобов’язана) розглядати, контролювати або видаляти Користувацький контент на власний розсуд у будь-який час і з будь-якої причини без надсилання вам будь-яких повідомлень у зв’язку з цим.
 
9. ПРАВОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 
9.1. Послуги, що надаються Виконавцем, та використовувані Виконавцем у зв’язку з цим об’єкти права інтелектуальної власності є і залишаються власністю Виконавця. Ні умовами цієї Користувацької угоди, ні використанням вами Послуг Виконавця вам не передаються і не надаються жодні права на використання фірмового найменування, логотипів, найменувань продуктів або послуг, торговельних марок (знаків для товарів та послуг), інших об’єктів права інтелектуальної власності Виконавцем або посилань на них.
9.2. Надаючи вам передбачені умовами цієї Користувацької угоди Послуги, Виконавець не передає вам жодних прав на використання будь-якого програмного забезпечення Виконавця і не стягує плати за це. Користуючись Послугами Виконавця ви сплачуєте Виконавцю виключно за отримання доступу до Послуг Виконавця та користування ними в порядку та на умовах, визначених цією Користувацькою угодою.
9.3. Ви не маєте права передавати права на використання Послуг, доступ до яких ви отримали від Виконавця, здавати їх в оренду та надавати в інше тимчасове користування, надавати чи виконувати похідні від них послуги та роботи, продавати, перепродавати, передавати, уступати чи іншим чином їх відчужувати.
9.4. Ви не маєте права:
— видаляти будь-які згадки про авторське право, торговельну марку або інші вказівки правовласника сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця; 
— відтворювати, копіювати, змінювати, переробляти, поширювати вихідний код сайту, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця; 
— здійснювати зворотне проектування, декомпілювати, перетворювати будь-яке програмне забезпечення, пов’язане з роботою сайту, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця; 
— намагатися ускладнити, унеможливити виконання та/або обмежити функціональність сайту, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця або намагатися отримати несанкціонований доступ до них.
9.5. Ви не маєте права використовувати будь-які бази даних, аналітичну чи статистичну інформацію, доступ до яких ви отримали під час користування сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця, у будь-який інший спосіб чи з іншої метою ніж ті, що пропонуються вам сервісом Drive connect  та Виконавцем,  передавати їх повністю або частково третім особам або надавати доступ до них.
9.6. Ви не маєте права виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації або збору даних з сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця.
9.7. Права на будь-який контент та об’єкти, в тому числі, але не виключно: дизайн та окремі його елементи, аудіовізуальні зображення, текстові, графічні, анімаційні, аудіо, фото  і відеоматеріали, ілюстрації, малюнки, тощо — незалежно від їх мови, способу та форми вираження, доступ до яких ви маєте під час користування сайтом, додатками сервісу Drive connect, іншими програмними продуктами та Послугами Виконавця, належать Виконавцю та іншим правовласникам. Використання такого контенту та таких об’єктів здійснюється виключно в межах функціоналу та у спосіб, що пропонується сайтом, додатками сервісу Drive connect, іншими програмними продуктами та Послугами Виконавця. Ви не маєте права використовувати такий контент та будь-які такі об’єкти в жоден інший спосіб чи в будь-якій іншій формі, ніж ті, що дозволяються та пропонуються функціоналом сайту, додатків сервісу Drive connect, інших програмних продуктів та Послугами Виконавця без попередньої згоди на те та відповідного дозволу Виконавця та інших правовласників.
9.8. Будь-які відносини, пов’язані з використанням вами додатків, веб-сайтів, контенту, продуктів чи послуг компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, регулюються виключно правилами та умовами відповідних компаній. 
 
10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
10.1. Послуги Виконавця надаються за принципом “як є” і “за наявності”. Виконавець  відмовляється від будь-яких заяв та гарантій, як прямих, так і непрямих, в тому числі передбачених законом, якщо такі заяви чи гарантії прямо не передбачені умовами цієї Користувацької угоди. 
10.2. Виконавець, зокрема, відмовляється від будь-яких гарантій якості, придатності своїх Послуг чи сервісу Drive connect  для конкретної мети та непорушення прав інтелектуальної власності.
10.3. Виконавець не надає гарантій надійності, своєчасності, якості, придатності чи доступності будь-яких своїх Послуг чи їх частини, сервісу Drive connect, сайтів, додатків та інших програмних продуктів Виконавця (або замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників), а також того, що вони надаватимуться чи функціонуватимуть безперервно чи безвідмовно.
10.4. Виконавець не гарантує якості, придатності, безпеки послуг або можливостей сторонніх постачальників, в тому числі компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди. Тільки ви несете відповідальність за всі ризики, пов’язані з використанням вами сервісу Drive connect, Послуг Виконавця та замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників у максимальному обсязі, передбаченому чинним законодавством.
10.5. Виконавець не несе відповідальності за прямі, непрямі, випадкові, штрафні, непередбачені, фактичні або опосередковані збитки, зокрема втрачений прибуток, втрачені дані, тілесні пошкодження або матеріальні збитки, пов’язані з використанням вами чи обумовлені використанням вами Послуг Виконавця, сервісу Drive connect, сервісів та послуг компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, навіть якщо Виконавець попереджений про можливість настання таких збитків. 
10.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, зобов’язання або витрати, що виникли внаслідок: 
— використання вами сервісу Drive connect, Послуг Виконавця, послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників, в тому числі Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, а також внаслідок здійснення вами дій з метою отримання таких послуг або відсутності у вас можливості отримати доступ до них або використовувати їх;
— будь-якої угоди або відносин між вами й будь-яким стороннім постачальником, в тому числі Uber, Bolt, Uklon, іншими компаніями, до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, навіть якщо Виконавець був попереджений про можливість настання таких наслідків. 
10.7. Виконавець не несе відповідальності за затримку в наданні своїх Послуг або відсутність доступу до них із причин, які перебувають поза розумним контролем із його боку. 
10.8. Ви можете використовувати сервіс Drive connect та Послуги Виконавця, щоб замовляти послуги (продукти, товари) сторонніх постачальників, в тому числі компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги, тощо. Ви можете планувати, організовувати та здійснювати за їх допомогою перевезення або надавати логістичні та інші послуги. Однак, ви погоджуєтеся з тим, що Виконавець  не має перед вами жодних зобов’язань і не несе відповідальності за організовані та здійснені вами перевезення або надані вами логістичні та інші послуги третім особам, вашим клієнтам, замовникам, тощо.
10.9. Ви погоджуєтеся самостійно відшкодувати будь-які збитки й звільнити Виконавця, його посадових осіб, директорів, співробітників від будь-яких позовів, вимог, збитків, зобов’язань і видатків (зокрема, судових витрат), що виникли внаслідок або у зв’язку з: 
— використанням вами сервісу Drive connect, Послуг Виконавця та/або замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників, зокрема компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги, тощо;
— наданням вами логістичних чи інших послуг третім особам, вашим клієнтам, замовникам або організацією та здійсненням для них перевезнь;
— порушенням вами будь-яких умов цієї Користувацької угоди; 
— порушенням, невиконанням, неналежним виконанням вами договору оренди транспортного засобу, за яким ви орендуєте чи надаєте в оренду транспортний засіб, пошкодженням, втратою чи знищенням такого транспортного засобу та/або майна, що передається разом із таким транспортним засобом чи знаходиься в ньому, кому б воно не належало;
— використанням Виконавцем вашого Користувацького контенту; 
— порушенням вами прав, свобод чи інтересів будь-якої третьої особи, в тому числі ваших клієнтів та замовників, прав сторонніх постачальників;
— порушенням вами чинного законодавства.
10.10. Виконавець не несе відповідальності за дії та поведінку ваших клієнтів, замовників та інших третіх осіб, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні та інші послуги.
10.11. Виконавець не несе відповідальності за ваші дії перед вашими клієнтами, замовниками та будь-якими іншими третіми особами, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні та інші послуги. 
10.12. Виконавець не несе відповідальності перед вами за будь-які дії чи бездіяльність компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні та інші послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, а також за будь-які дії чи бездіяльність таких компаній, пов’язані з наданням ними послуг чи роботою їх сервісів. 
10.13. Виконавець не несе відповідальності перед вами за дії чи бездіяльність інших сторонніх постачальників, послуги (продукти, товари) яких ви замовляєте через або за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця.
10.14. Ви самостійно, без залучення Виконавця вирішуєте будь-які спори й конфлікти: 
— між вами і вашими клієнтами, замовниками та будь-якими іншими третіми особами, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні чи інші послуги; 
— між вами і орендодавцем транспортного засобу, який ви орендуєте за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця;
— між вами і орендарем транспортного засобу, який ви надаєте в оренду за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця;
— між вами і компаніями Uber, Bolt, Uklon, іншими компаніями, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні та інші послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди;
— між вами і сторонніми постачальниками, послуги (продукти, товари) яких ви замовляєте через або за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця. 
 
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
11.1. Усі спори та суперечки, що виникають із цієї Користувацької угоди, в тому числі й ті, що стосуються опротестування платіжних операцій з використанням платіжних карток на умовах цієї Користувацької угоди, вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спору обов’язкове. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством. 
 
12. СТРОК ДІЇ КОРИСТУВАЦЬКОЇ УГОДИ
 
12.1. Ця Користувацька угода  набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Виконавцем https://driveconnect.center і діє безстроково. Положення цього пункту також поширюються на всі зміни і доповнення до цієї Користувацької угоди. 
 
13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
13.1. Умови цієї Користувацької угоди регулюються і тлумачаться винятково відповідно до чинного законодавства України, якщо інше прямо не передбачено цією Користувацькою угодою. 
13.2. З усіх питань, не врегульованих умовами цієї Користувацької угоди у достатній мірі, застосовуються норми чинного законодавства України.
13.3. Ви не можете уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Користувацької угоди, або передавати їх повністю або частково третім особам без попереднього письмового дозволу Виконавця. Однак, ви даєте згоду Виконавцю уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Користувацької угоди, або передавати їх повністю чи частково, зокрема: дочірній компанії або афілійованій особі з Виконавцем; покупцеві активів або самому Виконавцю; правонаступникам, тощо. 
13.4. Відносини між вами, Виконавцем, компаніями Uber, Bolt, Uklon, іншими компаніями та іншими сторонніми постачальниками, використання вами сервісу Drive connect та/або Послуг Виконавця не передбачають створення жодного спільного підприємства чи товариства, відносин найму, трудових відносин чи інших відносин зайнятості, попри наявність цієї Користувацької угоди між вами й Виконавцем.
13.5. Якщо відповідно до чинного законодавства України певне положення цієї Користувацької угоди буде визнано незаконним чи недійсним повністю або частково, це не матиме наслідком визнання незаконними чи недійсними інших положень цієї Користувацької угоди або цієї Користувацької угоди вцілому. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення вважатиметься таким, що не входить до складу умов цієї Користувацької угоди у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування інших умов цієї Користувацьої угоди залишаться незмінними. 
13.6. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення буде замінено Виконавцем відповідним законним і дійсним положенням з урахуванням змісту й мети умов цієї Користувацької угоди.
13.7. Умови цієї Користувацької угоди є повною домовленістю між Виконавцем і вами відносно її суті. 
Редакція від 04.08.2020 р.
 
 
error: Контент захищений авторськими правами!