Політика конфіденційності

Умови цієї Політики конфіденційності (далі – “Політика конфіденційності”) поширюються для всіх користувачів сервісу Drive connect (далі – “сервіс Drive connect ”) і регулюють порядок збору, використання та поширення персональних даних користувачів сервісу Drive connect. 

Використання тут і надалі термінів “ви”, “вам”, “вас”, тощо має на увазі будь-якого користувача сервісу Drive connect. 

1. Область застосування і згода.

Персональні дані користувачів сервісу Drive connect обробляються Виконавцем, який є власником та розпорядником Бази персональних даних користувачів сервісу Drive connect.

Дана Політика конфіденційності описує встановлений сервісом Drive connect порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою інтернет сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect для смартфонів, планшетів та інших пристроїв, інших програмних продуктів сервісу Drive connect.

У всіх зазначених випадках сервіс Drive connect обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Дана Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень цих документів.

Використовуючи Сайт, Користувач надає свою згоду сервісу Drive connect на збір, обробку, використання, поширення та зберігання своїх персональних даних, таких як повне ім’я користувача, зареєстроване місце проживання/перебування, вік адресу електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація, копії документів необхідних для надання сірвісів Drive connect, інформації за договірними зобов’язаннями, ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів, повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачу іншими користувачами і навпаки, іншої інформації що надається за бажанням користувача, а також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, в будь-яку третю країну, в відповідності з цією політикою конфіденційності та з Користувацькою угодою.

Користувачі повинні знати, що при переході на деякі посилання, розміщені в на Сайті, вони можуть бути перенаправлені до сайтів (з додатками і т.д.) інших компаній за межі хостінгового простору сурвісу Drive connect, де інформація про Користувачів збирається поза прямого контролю сервісу Drive connect. В такому випадку Політика конфіденційності сайтів і / або додатків третіх осіб буде регулювати порядок обробки інформації, отриманої від користувачів цими третіми особами.

2. Інформація, яку збирає, обробляє, використовує, поширює та зберігає сервіс Drive connect.

Інформація про Профілі користувача: при створенні Профілю Користувача (реєстрації Користувача), ви надаєте сервісу Drive connect певну інформацію, таку як овне ім’я користувача, зареєстроване місце проживання/перебування, вік адресу електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація, копії документів необхідних для надання сірвісів Drive connect.

У процесі використання Сайту, сервіс Drive connect отримує від Користувача таку інформацію, як географічне розташування, ім’я та прізвище, номер телефону і супутню інформацію, в тому числі фотографії, які він може завантажувати в форму для реєстрації Профілю Користувача або будь-яку іншу форму на Сайті. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в профілі. Користувач повинен уважно розглянути всі ризики, пов’язані з тим, що він генерує певну інформацію — зокрема, адресу, інформацію про місце свого точного розташування або іншу інформацію особистого характеру і така інформація є загальнодоступною.

Кредитна історія: Користувачі сервісу Drive connect підтверджують, що поставлені до відома і дають свою згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через ТОВ» Українське бюро кредитних історій «, що знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д, код ЄДРПОУ 33546706, інформації за договірними зобов’язаннями, необхідної для формування кредитної історії згідно ст.7, 9 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». А також згодні з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов’язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», де буде зберігатися і оброблятися інформація по кредитній історії, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій» перед Користувачами обмежується розміром, який вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеному між сервісом Drive connect і ТОВ «Українське бюро кредитних історій».

Реклама і просування: У рамках роботи Сайту, сервіс Drive connect може збирати особисту інформацію, таку як ім’я та контактна інформація, коли користувачі беруть участь в маркетингових акціях, організованих на Сайті.

В рамках діяльності свого сайту, Drive connect може також обробляти інформацію, пов’язану з ефективністю рекламних кампаній.

Обслуговування користувачів: при зверненні користувачів до сервісу Drive connect, останній може — в рамках операцій свого сервісу — збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв’язку при необхідності. Сервіс Drive connect може також зв’язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію, надану для цієї мети. Сервіс Drive connect може також збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачами, наприклад, записи телефонних розмов, будь-які запити до служби підтримки, що подаються Користувачами, або будь-яку зворотний зв’язок, що надається ними.

Веб-сайт і мобільні дані: сервіс Drive connect може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, програмного забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, мобільні ідентифікатори, інформацію про використання додатка , і / або інформацію про інших використовуваних пристроях або інформацію системного рівня. Це може відбуватися на Сайті або на сервісах третіх осіб.

Додається інформація: сервіс Drive connect може також додати інформацію, законно отриману від ділових партнерів або третіх сторін, до існуючих даних сервісу Drive connect про своїх Користувачів.

Інформація, яку сервіс Drive connect не збирає і не обробляє: сервіс Drive connect не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях, професійних спілках і подібну інформацію.

3. IP-АДРЕСА, COOKIES і мобільні ідентифікатори.

В рамках роботи Сайту, сервіс Drive connect може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як cookies, pixels, і локального сховища (як у Вашому браузері, так і мобільному пристрої або планшетному комп’ютері).

COOKIES — це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп’ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої.

Рixels — невеликі цифрові зображення, які є частиною кодів на веб-сторінках, які дозволяють іншого сервера виміряти просматриваемость веб-сторінки, і часто використовуються в поєднанні з cookies. Код відстежує, чи був і коли (і на якій сторінці) рixels завантажений, щоб вказати, що користувач взаємодіє зі сторінкою або частиною сторінки Сайту.

За допомогою cookies, веб-сервер може зберегти, наприклад переваги і налаштування на комп’ютері Користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої (ах), які потім автоматично відновлюються при наступному відвідуванні. Файли cookies служать, крім іншого, для того, щоб зробити використання Сайту зручнішим.

Сервіс Drive connect використовує як постійні, так і сесійні cookies. Постійні cookies залишаються на комп’ютері Користувача протягом більш тривалого періоду часу, а сесійні cookies автоматично видаляються при закритті вікна браузера. Сервіс Drive connect може дозволяти третім сторонам, таким як постачальники рекламних та / або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи ці типи технологій безпосередньо на веб-сторінці Сайту. Дані, які вони збирають, підлягають охороні відповідно до чинних політиків конфіденційності цих третіх сторін.

4. Використання персональних даних.

Для надання своїх послуг сервісу Drive connect може використовувати інформацію, яку сервіс Drive connect збирає і розміщує для наступних цілей:

забезпечення обслуговування користувачів, в тому числі для створення і управління профілями користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;

перевірка ділової репутації та кредитної історії користувачів, а також відомостей про Користувачів які містяться в різних реєстрах та інших відкритих джерелах;

адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами, на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;

зв’язок з Користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування користувачів або дозволених маркетингових комунікацій, через будь-які доступні канали зв’язку;

проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою покращення послуг;

забезпечення дотримання Користувацької угоди, включаючи боротьбу з шахрайством і копіїуванням.

Сервіс Drive connect може зберігати інформацію, яку він збирає і отримує, так довго, як потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

5. Обмін інформацією.

Сервіс Drive connect не надає особисту інформацію третім особам, за винятком випадків, коли на те є відповідний дозвіл Користувачів або при наступних обставинах:

— сервіс Drive connect може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг. У таких випадках постачальники мають усі повноваження використовувати отримані від сервісу Drive connect персональні дані, а самі персональні дані більш не є предметом цієї Політики Конфіденційності.

— сервіс Drive connect залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях:

1. боротьби з шахрайством та зловживаннями;

2. розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Користувацької угоди Користувачами.

Сервіс Drive connect може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог законодавства, в тому числі відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до Політики конфіденційності, сервіс Drive connect зобов’язується не передавати в оренду або продавати будь-які персональні дані користувачів. У разі якщо бізнес сервісу Drive connect або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, і сервіс Drive connect передасть всі або практично всі свої активи новому власнику, то персональні дані користувачів можуть бути передані покупцеві, для забезпечення безперервності обслуговування Сайту та сервісу Drive connect.

Сервіс Drive connect може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреною партнерам або вповноваженим дослідникам з метою кращого розуміння того, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на Сайті або для забезпечення свого вкладу в наукові дослідження, які, на думку Drive connect, можуть приносити великі соціальні блага.

У випадках передачі персональних даних, передбачених розділом 5 Політики конфіденційності, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд сервісу Drive connect.

6. Контроль користувача.

Доступ, Виправлення і Вилучення: Користувачі, які створили Профіль, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Користувач несе відповідальність за точність наданих даних сервісу Drive connect. Інші права користувачів в зв’язку з обробкою їх персональних даних сервіс Drive connect:

— отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Сайту;

— отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані;

— пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;

— пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником і / або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

— на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;

— застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

— відкликати згоду на обробку персональних даних;

— на захист від автоматизованого рішення, яке має для користувачів і Сайту правові наслідки.

7. Безпека.

Вся інформація, яку збирає сервіс Drive connect, в розумних межах, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

Надійні партнери сервісу Drive connect і незалежні постачальники послуг зобов’язуються використовувати отриману від сервісу Drive connect інформацію відповідно до наших вимог до безпеки.

8. Внесення змін в політику конфіденційності.

Ця політика конфіденційності вступає в силу з моменту початку використання Користувачем Сайту і діє безстроково.

Політика конфіденційності може бути змінена сервісом Drive connect без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою https://driveconnect.center/politika-konfidentsijnosti

Факт не припинення використання сервісу Drive connect та/або Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики Конфіденційності і Користувацької угоди.

error: Контент захищений авторськими правами!