Умови цієї Користувацької угоди (далі – “Користувацька угода”) є обов’язковими для всіх користувачів сервісу Drive connect (далі – “сервіс Drive connect ”) є публічною офертою і регулюють порядок використання користувачем сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect для смартфонів, планшетів та інших пристроїв, інших програмних продуктів сервісу Drive connect, контенту, а також порядок надання та використання пов’язаних з ними послуг. 

Використання тут і надалі термінів “ви”, “вам”, “вас”, тощо має на увазі будь-якого користувача сервісу Drive connect . 

Будь-ласка, ознайомтеся з умовами цієї Користувацької угоди, перш ніж отримати доступ до послуг або користуватися ними.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сервіс Drive connect – інтернет-портал (програмний комплекс) Drive connect, який складається з сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect для смартфонів, планшетів та інших пристроїв, інших програмно-технічних продуктів і призначений для надання Виконавцем інформаційно-посередницьких послуг з управління орендою транспортних засобів та/або послуг з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та/або послуг з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень.

1.2. Сайт (сайт https://driveconnect.center) — веб-сайт Drive connect, розташований в мережі Інтернет за адресою https://driveconnect.center. 

1.3. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, яка використовує сервіс Drive connect і якій Виконавець надає інформаційно-посередницькі послуги з управління орендою транспортних засобів та/або послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та/або послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та/або послуги з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень на умовах, встановлених цією Користувацькою угодою. Послуги не надаються фізичним особам, яким не виповнилося 18 років.

1.4. Послуги — інформаційно-посередницькі послуги з управління орендою транспортних засобів та/або послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та/або послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та/або послуги з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень та/або інші послуги, пов’язані з використанням сайту https://driveconnect.center, інших сайтів, додатків, програмно-технічних чи інших продуктів і послуг Виконавця.

1.5. Інформаційні сервіси, платформи, портали з надання логістичних послуг, сервіси з організації й планування перевезень — технологічні сервіси, платформи, портали (додатки, веб-сайти, контент, продукти й послуги або доступ до них) інших компаній, зокрема, але не обмежуючись – Uber, Bolt, Uklon, тощо, які дають змогу користувачам організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг відповідно до правил та умов цих компаній.

1.6. Виконавець – Фізична особа-підприємець Санжаревський Ігор Володимирович (місцезнаходження: 03037, м. Київ, проспект Лобановського, будинок 29, квартира 23 ідентифікаційний код: 3017917617). 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використовуючи цей сайт, додатки, будь-які інші продукти Виконавця, отримуючи доступ до Послуг і користуючись ними, ви приймаєте і погоджуєтеся з умовами цієї Користувацької угоди між вами та Виконавцем. Якщо ви не погодитеся з умовами цієї Користувацької угоди, ви не отримаєте доступу до Послуг або не зможете користуватися ними. 

2.2. Якщо ви не приймаєте умови цієї Користувацької угоди та не погоджуєтеся з ними, ви маєте негайно припинити використання сервісу Drive connect, сайту, додатків, будь-яких інших продуктів і Послуг Виконавця.

2.3. Приймаючи та погоджуючи умови цієї Користувацької угоди, ви приймаєте і погоджуєте їх у повному обсязі без будь-яких застережень. Прийняття умов цієї Користувацької угоди частково, із застереженням або на інших умовах не допускається.

2.4. Виконавець лишає за собою право негайно скасувати цю Користувацьку угоду або будь-які Послуги, взагалі припинити надавати вам Послуги або позбавити вас доступу до Послуг або будь-якої їхньої частини в будь-який час і з будь-якої причини.

2.5. До певних Послуг можуть застосовуватися додаткові умови або правила. При цьому, Виконавець повідомить вам ці додаткові умови або правила, пов’язані з відповідними Послугами. Такі додаткові умови або правила доповнюють умови цієї Користувацької угоди і вважаються невід’ємною частиною цієї Користувацької угоди. Додаткові умови та правила мають перевагу над умовами цієї Користувацької угоди, якщо умови цієї Користувацької угоди протирічать їм у питаннях, пов’язаних із використанням відповідних Послуг.

2.6. Виконавець може змінювати умови цієї Користувацької угоди. Зміни набувають чинності після публікації на сайті Виконавцем https://driveconnect.center оновлених умов цієї Користувацької угоди (змін, доповнень, виправлень, уточнень, нової редакції змісту цієї Користувацької угоди в частині чи в цілому). Ваш постійний доступ до Послуг, сайту, додатків, будь-яких продуктів сервісу Drive connect і Послуг Виконавця та користування ними після такої публікації – свідчення того, що ви погоджуєтеся зі зміненими умовами цієї Користувацької угоди та приймаєте їх.

2.7. Збір і використання наданої вами інформації, пов’язаної з надаваними Послугами та використанням сервісу  Drive connect, здійснюється відповідно до Політики конфіденційності Виконавцем, опублікованої за адресою: https://www.driveconnect.center/legal/privacy-policy/.

3. ПОСЛУГИ

3.1. Виконавець надає Послуги виключно на умовах, передбачених цією Користувацькою угодою і не несе перед вами відповідальності за відсутність у Виконавця можливості надати Послуги на інших умовах, ніж ті що передбачені цією Користувацькою угодою.

3.2. Виконавець відповідає виключно за якість своїх Послуг, що надаються вам на підставі цієї Користувацької угоди та на визначених нею умовах.

3.3. Отримуючи доступ до Послуг і користуючись ними, ви визнаєте, що сервіс Drive connect  є виключно технологічним інтернет-порталом, за допомогою якого та на умовах цієї Користувацької угоди Виконавець надає виключно інформаційно-посередницькі послуги з: 

3.3.1. управління орендою транспортних засобів;

3.3.2. пошук й підбору транспортних засобів для оренди;

3.3.3. підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень.

3.4. Послуги з управління орендою транспортних засобів передбачають:

3.4.1. інформаційно-посередницькі послуги, прямо чи опосередковано направлені на пошук орендаря транспортного засобу, зокрема, але не обмежуючись: 

— надання технологічного та інформаційного доступу до зареєстрованих користувачів сервісу Drive connect, зацікавлених в оренді транспортних засобів;

— перевірка ділової репутації потенційного орендаря транспортного засобу;

— допомога в укладенні договору оренди транспортного засобу.

3.5. Послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди передбачають:

3.5.1. інформаційно-посередницькі послуги, прямо чи опосередковано направлені на пошук та підбір транспортного засобу, зокрема, але не обмежуючись: 

— надання технологічного та інформаційного доступу до незалежних постачальників послуг оренди транспортних засобів, орендодавців;

— перевірка ділової репутації орендодавця транспортного засобу;

— допомога в укладенні договору оренди транспортного засобу.

3.6. Отримуючи доступ до Послуги з управління орендою транспортних засобів та/або Послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та користуючись цією Послугою, ви погоджуєтеся з умовами Типового договору оренди транспортних засобів, що опублікований за адресою: https://www.driveconnect.center/legal/.

3.7. Користуючись Послугою з управління орендою транспортних засобів та/або Послугою з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди ви погоджуєтеся з тим, що можете орендувати або надати в оренду транспортний засіб виключно на умовах Типового договору оренди. Виконавець не несе перед вами відповідальності за відсутність можливості орендувати або надати транспортний засіб в оренду на інших умовах, ніж ті, що закріплені Типовим договором оренди.

3.8. Отримуючи доступ до Послуги з управління орендою транспортних засобів та/або Послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди ви зобов’язуєтеся належним чином виконувати умови укладеного вами договору оренди транспортного засобу.

3.9. Виконавець забезпечує надання вам інформаційного доступу до власної бази незалежних постачальників послуг оренди транспортних засобів, орендодавців, потенційних орендарів, зацікавлених в оренді транспортних засобів користувачів; здійснює пошук і підбір транспортних засобів, придатних для цілей комерційної оренди та таких, що відповідають вимогам Uber, Bolt, Uklon, тощо; здійснює пошук потенційних орендарів транспортного засобу, забезпечує перевірку ділової репутації орендодавців та орендарів транспортних засобів, надає організаційну допомогу в укладенні договору оренди транспортного засобу. При цьому, ви визнаєте, що Виконавець: 

— не є агентом чи іншим представником безпосередніх постачальників послуг оренди транспортних засобів та орендодавців, а так само не є агентом чи іншим представником безпосередніх орендарів транспортних засобів;

— не є орендодавцем і не здійснює постачання послуг з оренди транспортних засобів; 

— не гарантує наявність транспортних засобів для оренди чи відповідних послуг так само, як не гарантує наявність потенційних орендарів та осіб, зацікавлених в оренді транспортних засобів; 

— не є стороною укладеного за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця договору оренди транспортного засобу і не гарантує укладення такого договору;

— не несе відповідальності за виконання договору оренди транспортного засобу орендодавцем, за будь-які дії чи бездіяльність орендодавця так само, як не несе відповідальність за дії чи бездіяльність орендаря транспортного засобу та виконання орендарем договору оренди транспортного засобу. 

3.10. Тільки ви особисто несете усю відповідальність за виконання укладеного вами договору оренди транспортного засобу та відповідальність за наслідки невиконання або порушення умов укладеного вами договору оренди транспортного засобу.

3.11. Орендар особисто несе відповідальність за утримання, збереження, чищення та експлуатацію орендованого транспортного засобу, за оплату ремонту після пошкодження транспортного засобу й майна орендодавця, за відшкодування вартості транспортного засобу внаслідок його втрати або знищення, або за витрати, понесені у зв’язку з цим орендодавцем. 

3.12. Орендодавець особисто несе відповідальність за надання в оренду технічно справного транспортного засобу, його придатність для цілей комерційної оренди та відповідність умовам договору оренди.

3.13. У рамках надання послуги з управління орендою транспортних засобів Виконавець здійснює від імені орендодавця, за його дорученням та за його рахунок: 

— щотижневий огляд орендованого транспортного засобу на предмет пошкоджень та загального стану; 

— забезпечує технічний огляд та/або ремонт транспортного засобу на СТО, узгодженому з орендодавцем; 

— забезпечує страхування транспортного засобу на узгоджених із орендодавцем умовах за рахунок орендодавця.

Якщо ви орендуєте транспортний засіб за допомогою сервісу Drive connect, ви зобов’язуєтеся надавати орендований вами транспортний засіб для здійснення Виконавцем та/або його представниками таких щотижневих оглядів, технічного огляду та/або ремонт транспортного засобу, страхування транспортного засобу, та ніяким чином  не перешкоджати цьому. Ви визнаєте, що невиконання вами цієї умови може привести до припинення надання вам Послуг, відключення вас від Uber, Bolt, Uklon, інших платформ, порталів та сервісів, розірвання договору оренди транспортного засобу та цієї Користувацької угоди. 

3.14. Виконавець не несе ніякої відповідальності за взаєморозрахунки чи будь-які інші взаємовідносини між орендарем та орендодавцем в рамках укладеного за допомогою сервісу Drive connect  договору оренди транспортного засобу, зокрема своєчасність сплати орендних платежів, відшкодування вартості ремонту або чищення транспортного засобу, відшкодування вартості транспортного засобу внаслідок його втрати або знищення, тощо. 

3.15. Не дивлячись на те, що Виконавець може надавати допомогу у вирішенні спорів та сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій між орендарями та орендодавцями транспортних засобів, що користуються сервісом Drive connect, Виконавець не контролює жодної зі сторін цих відносин і не гарантує вирішення спору чи задоволення будь-яких претензій сторін, що виникли чи можуть виникнути у них одна до іншої у зв’язку з виконанням договору оренди транспортного засобу, або так чи інакше із ним пов’язані. 

3.16. Будь-які претензії, що пред’являються чи можуть бути пред’явлені орендодавцем до орендаря, або претензії, що пред’являються чи можуть бути пред’явлені орендарем до орендодавця, будь-які непорозуміння, конфліктні ситуації та спори, пов’язані з виконанням договору оренди транспортного засобу, укладеного за допомогою сервісу Drive connect, або так чи інакше стосуються такого договору, орендар та орендодавець як сторони такого договору зобов’язуються задовольняти, врегульовувати та вирішувати самостійно без залучення Виконавця.

3.17. Послуги з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень передбачають безпосереднє підключення користувачів сервісу Drive connect  до технологічних сервісів, платформ, порталів інших компаній, зокрема, але не обмежуючись – Uber, Bolt, Uklon, тощо, які дають змогу користувачам організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг відповідно до правил та умов цих компаній. 

3.18. Виконавець є незалежною особою і здійснює підключення/реєстраціію користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень на правах незалежного партнера компаній Uber, Bolt, Uklon, тощо, які надають відповідні послуги, відповідно до правил та умов цих компаній. Користуючись сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця, ви підтверджуєте, що у повному обсязі ознайомлені з послугами, що надаються такими компаніями, умовами та правилами користування ними, порядком їх оплати, обмеженнями відповідальності та іншими обов’язковими вимогами та положеннями цих компаній і приймаєте їх.

3.19. Виконавець не є агентом чи іншим представником Uber, Bolt, Uklon чи інших компаній, які надають відповідні послуги,  і не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність таких компаній, пов’язані з наданням послуг цими компаніями чи роботою їх платформ, порталів, сервісів, тощо.

3.20. Виконавець не є підприємством транспорту загального користування чи іншим підприємством транспорту, перевізником, службою таксі, іншою службою перевезень, не є постачальником інших послуг із перевезення пасажирів, багажу чи вантажів, транспортно-експедиторських, диспетчерських чи будь-яких інших транспортних послуг, не є власником автопарків, орендодавцем транспортних засобів і не здійснює діяльність із надання в оренду транспортних засобів.

3.21. Виконавець за допомогою сервісу Drive connect  надає вам виключно технологічний та інформаційний доступ до послуг з управління орендою транспортних засобів в обсязі та умовах, визначених цією Користувацькою угодою, а також послуг з підключення/реєстрації до вас сервісів, порталів, платформ Uber, Bolt, Uklon чи інших компаній, які надають відповідні послуги, в порядку та на умовах, визначених цією Користувацькою угодою.

3.22. Після надання вам доступу до Послуги з управління орендою транспортних засобів на визначених цією Користувацькою угодою умовах Виконавець не приймає на себе обов’язки орендодавця транспортного засобу або особи, що здійснює вам постачання послуг з оренди транспортних засобів, так само як не приймає на себе обов’язки безпосереднього орендаря транспортного засобу.

3.23. Після надання вам доступу до Послуги з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень Виконавець не приймає на себе обов’язки вашого роботодавця та/або податкового агента. Отримуючи доступ до Послуги і користуючись нею, ви визнаєте, що користування сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця не є трудовими відносинами або будь-яким іншими відносинами найму чи зайнятості між вами і Виконавцем”.

3.24. Будь-який користувач сервісу Drive connect та Послуг Виконавця є самостійною і незалежною від Виконавця стороною, самостійно несе усю повноту юридичної відповідальності перед державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами за законність своїх дій, дотримання чинного законодавства, правильність, повноту та достовірність звітності, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів  під час користування сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця та у зв’язку з таким користуванням.

3.25. Виконавець не несе відповідальність за вашу обізнаність із вимогами чинного законодавства щодо провадження тих чи інших видів діяльності, в тому числі господарської та підприємницької, порядком їх ліцензування та оподаткування, які провадяться чи можуть провадитися вами під час чи у зв’язку з користуванням Послугами Виконавця та сервісом Drive connect .

3.26. Виконавець гарантує законність Послуг, що надаються згідно з умовами цієї Користувацької угоди. Разом з тим, користуючись Послугами Виконавця та сервісом Drive connect  ви визнаєте, що здійснюєте таке користування у власних інтересах, на свій власний розсуд та дієте на свій власний ризик.

3.27. Користуючись сервісом Drive connect та Послугами Виконавця, ви погоджуєтеся дотримуватися чинного законодавства і використовувати їх виключно в законних цілях. Використовуючи сервіс Drive connect та Послуги Виконавця, ви зобов’язуєтеся не створювати незручності, занепокоєння, ускладнення будь-яким третім особам, не порушувати їхніх прав, свобод чи інтересів та не завдавати їм будь-якої шкоди чи збитків.

3.28. Виконавець не несе відповідальності за будь-які можливі наслідки використання вами Послуг Виконавця та сервісу Drive connect, за будь-які можливі санкції, застосовані до вас державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами за допущені порушення чинного законодавства та/або прав та інтересів третіх осіб під час користування сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця та/або у зв’язку з таким користуванням.

3.29. Будь-які претензії, що пред’являються чи можуть бути пред’явлені вам державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами, будь-які конфліктні ситуації та спори, пов’язані з вашою діяльністю, під час якої чи у зв’язку з якою ви використовуєте сервіс Drive connect  та Послуги Виконавця, ви зобов’язуєтесь задовольняти, врегульовувати та вирішувати самостійно без залучення Виконавця.

3.30. Послуги Виконавця можуть бути доступні або надаватися також шляхом використання послуг і контенту сторонніх постачальників (в тому числі, рекламного характеру), яких Виконавець не контролює. Ви визнаєте, що до використання вами таких послуг і контенту сторонніх постачальників можуть застосовуватися різні умови та правила використання, політики конфіденційності, тощо. Виконавець не є постачальником таких послуг і контенту і за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які продукти або послуги сторонніх постачальників та їх якість. 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Доступ до послуги з управління орендою транспортних засобів та/або послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди надається:

— користувачам, віком не менше ніж 21 рік, які мають водійський стаж не менше ніж 3 роки, добре знають місто, де мають намір використовувати орендований транспортний засіб, не є алко чи наркозалежними, не мають негативного досвіду порушення правил дорожнього руху, закону та правопорядку;

— власникам транспортних засобів (автопарків), що відповідають вимогам сервісу Drive connect . 

4.2. Для того, щоб орендувати транспортний засіб ви маєте заповнити заявку на оренду автомобіля за формою, розміщеною за адресою: https://driveconnect.center/lessee/  та додати до неї фотокопії посвідчення водія та паспорту.

4.3. Після обробки вашої заявки та доданих до неї документів з вами зв’яжуться представники сервісу Drive connect  для обговорення умов оренди, наявних пропозиції транспортних засобів та первинної перевірки відповідності користувача вимогам сервісу Drive connect. У випадку відсутності підстав для відмови вам у доступі до послуги з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди вам буде призначено зустріч в офісі Виконавцем для остаточної співбесіди та укладення договору оренди з орендодавцем.

4.4. Для того, щоб здати в оренду транспортний засіб ви маєте заповнити заявку за формою, розміщеною за адресою: https://driveconnect.center/lessee/ .

4.5. Після обробки вашої заявки та доданих до неї документів з вами зв’яжуться представники сервісу Drive connect  для обговорення умов оренди та первинної перевірки відповідності транспортного засобу (транспортних засобів) вимогам сервісу Drive connect. У випадку відсутності підстав для відмови вам у доступі до послуги з управління орендою транспортних засобів вам буде призначено зустріч в офісі Виконавцем для остаточного обговорення умов надання транспортного засобу (транспортних засобів) в оренду за допомогою сервісу Drive connect  та/або укладення договору оренди з безпосереднім орендарем.

4.6. Підключення/реєстрація користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень здійснюється шляхом заповнення користувачем реєстраційної форми на сайті https://uberconnect.center/ або https://driveconnect.center.

4.7. Під час реєстрації ви маєте надати Виконавцю певну особисту інформацію, в тому числі: своє повне ім’я, адресу, e-mail, номер мобільного телефону та вік, а також вказати дійсні банківські реквізити (реквізити банківської карти) для розрахунків та виплат. 

4.8. Ви погоджуєтеся забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого облікового запису. Якщо ви не в змозі забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого облікового запису, зокрема наявність дійсних банківських реквізитів (реквізитів банківської карти) для розрахунків та виплат, це може привести до припинення доступу до Послуг і їх використання або до розірвання Виконавцемцієї Користувацької угоди з вами.

4.9. До заповненої реєстраційної форми ви маєте обов’язково додати фотокопії посвідчення водія, техпаспорту вашого автомобілю (якщо ви маєте автомобіль) та полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

4.10. Під час заповнення реєстраційної форми ви маєте в обов’язковому порядку вказати банківські реквізити (реквізити банківської карти) для розрахунків та виплат. Ви зобов’язані використовувати банківську карту, випущену на ваше ім’я. 

4.11. Після заповнення реєстраційної форми ви отримуєте SMS із повідомленням про створення та реєстрацію вашого облікового запису, а також логін і пароль для обраного вами інформаційного сервісу, платформи, порталу з надання логістичних послуг, сервісу з організації й планування перевезень. Ви несете відповідальність за всі дії, що виконуються з вашого облікового запису, і погоджуєтеся за жодних обставин не розголошувати свої ім’я користувача та пароль. Ви не маєте права дозволяти третім особам використовувати ваш обліковий запис. Вам заборонено передавати права на обліковий запис або іншим способом передавати свій обліковий запис будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

4.12. Створюючи обліковий запис, ви погоджуєтесь отримувати текстові (SMS) та/або e-mail повідомлення, що є невід’ємною частиною процесу користування Послугами. Ви можете відмовитися від отримання таких повідомлень від Виконавця у будь-який час, надіславши електронний лист за адресою support@driveconnect.center і вказавши, що ви більше не бажаєте отримувати такі повідомлення за номером телефону мобільного пристрою чи e-mail адресою, на який вони надходять. Ви визнаєте, що відмова від отримання таких повідомлень може позначитися на використанні вами Послуг Виконавця.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

5.1. За отримання доступу до Послуг так користування ними ви сплачуєте Виконавцю комісійну винагороду у розмірі, в порядку та на умовах, передбачених цією Користувацькою угодою.

5.2. За отримання доступу до Послуги з управління орендою транспортних засобів ви сплачуєте Виконавцю щотижнево суму, що складає 20% від щотижневої орендної плати за Автомобіль за договором оренди.

5.3. Належні Виконавцем суми комісійної винагороди утримуються/оплачуються у відповідному розмірі наступним чином: 

5.3.1. Оплачуються вами на підставі виставлених рахунків.

5.3.2. Утримуються з коштів щотижневої орендної плати за орендований вами чи наданий в оренду транспортний засіб під час їх перерахування (сплати та отримання вами відповідно) за допомогою сервісу Drive connect . 

5.4. Ви погоджуєтеся з тим, що Виконавець залишає за собою право будь-коли на власний розсуд визначати та/або змінювати розмір плати за надання вам Послуг на умовах цієї Користувацької угоди. У випадку вашої незгоди із встановленими та/або зміненими Виконавцем розмірами плати за надання Послуг ви маєте право припинити їх використання.

6. ПРИСТРОЇ ТА ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ

6.1. Якщо ви користуєтеся послугою Виконавця з управління орендою транспортних засобів та/або послугою з пошуку й підбору транспортних засобів для оренди та відповідно орендуєте або надаєте транспортний засіб в оренду на умовах цієї Користувацької угоди, ви погоджуєтеся з тим, що орендований або наданий вами в оренду транспортний засіб буде обладний GPS-трекером та автоінформером. Ви зобов’язуєтеся не здійснювати демонтаж або іншим чином перешкоджати роботі GPS-трекера та/або автоінформера, що встановлені на орендованому або наданому вами в оренду транспортному засобі.

6.2. Якщо ви користуєтеся послугою Виконавця з підключення/реєстрації користувачів до інформаційних сервісів, платформ, порталів з надання логістичних послуг, сервісів з організації й планування перевезень, ви несете відповідальність за отримання доступу до мережі передавання даних, необхідного для використання сервісів відповідних компаній та послуг, що надаються ними. Під час отримання доступу до сервісів та послуг, що надаються такими компаніями, або їх використання за допомогою бездротового пристрою може стягуватися плата за надсилання SMS і передавання даних за тарифами вашої мережі мобільного зв’язку. Ви зобов’язані сплачувати ці витрати. Ви несете відповідальність за придбання й оновлення сумісної апаратури або пристроїв, необхідних для отримання доступу до сервісів та послуг, що надаються обраними вами компаніями, і додатків для їхнього використання, а також для отримання будь-яких їхніх оновлень. Ані Виконавець, ані компанії, підключення до сервісів та послуг до яких ви здійснили за допомогою сервісу Drive connect, не гарантують функціонування цих сервісів та послуг, або будь-якої їхньої частини, на конкретній апаратурі або пристрої. Крім того, ви визнаєте, що функціонування сервісів та послуг, що надаються компаніями, підключення до яких ви обрали, або будь-якої їхньої частини, може перериватись або затримуватися через роботу мережі Інтернет і електронних засобів зв’язку, за будь-які наслідки чого ані Виконавець, ані відповідні компанії не несуть відповідальності.

7. КОНТЕНТ, ЯКИЙ НАДАЄ КОРИСТУВАЧ

7.1. Виконавець може на власний розсуд дозволити вам під час використання її Послуг надавати, завантажувати, публікувати або іншим способом пропонувати свій контент у формі тексту, зображень, фото, аудіо та/або відеоматеріалів і відомостей, коментарів та відгуків, пов’язаних із Послугами, запитами на технічну підтримку чи участю в конкурсах, рекламних акціях тощо (далі — «Користувацький контент»). 

7.2. Будь-який Користувацький контент, який ви надаєте, залишається вашою власністю. Однак, передаючи Виконавцю свій Користувацький контент, ви надаєте їй міжнародну, безумовну, безстрокову, безповоротну, неіменну ліцензію (дозвіл) без оплати роялті або іншої винагороди чи плати за використання, з правом передавати, субліцензувати, використовувати, копіювати, змінювати, переробляти, розповсюджувати, оприлюднювати, привселюдно використовувати або будь-яким іншим способом використовувати такий Користувацький контент (в тому числі в рекламних, аналітичних чи статистичних цілях) у всіх форматах і каналах поширення, відомих у цей час або розроблених пізніше (як у зв’язку з роботою сервісу Drive connect, Послугами чи іншою діяльністю Виконавця, так і у зв’язку із сервісами й послугами третіх осіб), без подальшого сповіщення вас про це або одержання від вас згоди на це та без оплати за це вам або будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

7.3. Надаючи свій Користувацький контент, ви заявляєте й гарантуєте: 

— що тільки ви володієте цим Користувацьким контентом або маєте всі права, ліцензії, погодження й дозволи, щоб надати Виконавцю ліцензію (дозвіл) на цей Користувацький контент на умовах, зазначених вище; 

— що ні сам Користувацький контент, ні надання, завантаження, публікування або оприлюднення вами такого Користувацького контенту, ні його використання Виконавцем на умовах, зазначених вище, не порушують прав інтелектуальної власності чи авторських прав, будь-яких інших прав, свобод чи інтересів третіх осіб та не призводять до порушення чинного законодавства чи правових норм.

7.4. Ви погоджуєтеся не надавати Користувацький контент ганебного, наклепницького, ненависного, насильницького, непристойного, порнографічного, незаконного або образливого характеру.  При цьому, Виконавець лишає за собою право визначати таким ваш Користувацький контент на власний розсуд, незалежно від того, чи захищене законом надання вами таких матеріалів. Виконавець може (але не зобов’язана) розглядати, контролювати або видаляти Користувацький контент на власний розсуд у будь-який час і з будь-якої причини без надсилання вам будь-яких повідомлень у зв’язку з цим.

8. ПРАВОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

8.1. Послуги, що надаються Виконавцем, та використовувані Виконавцем у зв’язку з цим об’єкти права інтелектуальної власності є і залишаються власністю Виконавця. Ні умовами цієї Користувацької угоди, ні використанням вами Послуг Виконавця вам не передаються і не надаються жодні права на використання фірмового найменування, логотипів, найменувань продуктів або послуг, торговельних марок (знаків для товарів та послуг), інших об’єктів права інтелектуальної власності Виконавцем або посилань на них.

8.2. Надаючи вам передбачені умовами цієї Користувацької угоди Послуги, Виконавець не передає вам жодних прав на використання будь-якого програмного забезпечення Виконавця і не стягує плати за це. Користуючись Послугами Виконавця ви сплачуєте Виконавцю виключно за отримання доступу до Послуг Виконавця та користування ними в порядку та на умовах, визначених цією Користувацькою угодою.

8.3. Ви не маєте права передавати права на використання Послуг, доступ до яких ви отримали від Виконавця, здавати їх в оренду та надавати в інше тимчасове користування, надавати чи виконувати похідні від них послуги та роботи, продавати, перепродавати, передавати, уступати чи іншим чином їх відчужувати.

8.4. Ви не маєте права:

— видаляти будь-які згадки про авторське право, торговельну марку або інші вказівки правовласника сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця; 

— відтворювати, копіювати, змінювати, переробляти, поширювати вихідний код сайту, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця; 

— здійснювати зворотне проектування, декомпілювати, перетворювати будь-яке програмне забезпечення, пов’язане з роботою сайту, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця; 

— намагатися ускладнити, унеможливити виконання та/або обмежити функціональність сайту, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця або намагатися отримати несанкціонований доступ до них.

8.5. Ви не маєте права використовувати будь-які бази даних, аналітичну чи статистичну інформацію, доступ до яких ви отримали під час користування сервісом Drive connect  та Послугами Виконавця, у будь-який інший спосіб чи з іншої метою ніж ті, що пропонуються вам сервісом Drive connect  та Виконавцем,  передавати їх повністю або частково третім особам або надавати доступ до них.

8.6. Ви не маєте права виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації або збору даних з сайту https://driveconnect.center, додатків сервісу Drive connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг Виконавця.

8.7. Права на будь-який контент та об’єкти, в тому числі, але не виключно: дизайн та окремі його елементи, аудіовізуальні зображення, текстові, графічні, анімаційні, аудіо, фото  і відеоматеріали, ілюстрації, малюнки, тощо — незалежно від їх мови, способу та форми вираження, доступ до яких ви маєте під час користування сайтом, додатками сервісу Drive connect, іншими програмними продуктами та Послугами Виконавця, належать Виконавцю та іншим правовласникам. Використання такого контенту та таких об’єктів здійснюється виключно в межах функціоналу та у спосіб, що пропонується сайтом, додатками сервісу Drive connect, іншими програмними продуктами та Послугами Виконавця. Ви не маєте права використовувати такий контент та будь-які такі об’єкти в жоден інший спосіб чи в будь-якій іншій формі, ніж ті, що дозволяються та пропонуються функціоналом сайту, додатків сервісу Drive connect, інших програмних продуктів та Послугами Виконавця без попередньої згоди на те та відповідного дозволу Виконавця та інших правовласників.

8.8. Будь-які відносини, пов’язані з використанням вами додатків, веб-сайтів, контенту, продуктів чи послуг компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, регулюються виключно правилами та умовами відповідних компаній. 

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

9.1. Послуги Виконавця надаються за принципом “як є” і “за наявності”. Виконавець  відмовляється від будь-яких заяв та гарантій, як прямих, так і непрямих, в тому числі передбачених законом, якщо такі заяви чи гарантії прямо не передбачені умовами цієї Користувацької угоди. 

9.2. Виконавець, зокрема, відмовляється від будь-яких гарантій якості, придатності своїх Послуг чи сервісу Drive connect  для конкретної мети та непорушення прав інтелектуальної власності.

9.3. Виконавець не надає гарантій надійності, своєчасності, якості, придатності чи доступності будь-яких своїх Послуг чи їх частини, сервісу Drive connect, сайтів, додатків та інших програмних продуктів Виконавця (або замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників), а також того, що вони надаватимуться чи функціонуватимуть безперервно чи безвідмовно.

9.4. Виконавець не гарантує якості, придатності, безпеки послуг або можливостей сторонніх постачальників, в тому числі компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди. Тільки ви несете відповідальність за всі ризики, пов’язані з використанням вами сервісу Drive connect, Послуг Виконавця та замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників у максимальному обсязі, передбаченому чинним законодавством.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за прямі, непрямі, випадкові, штрафні, непередбачені, фактичні або опосередковані збитки, зокрема втрачений прибуток, втрачені дані, тілесні пошкодження або матеріальні збитки, пов’язані з використанням вами чи обумовлені використанням вами Послуг Виконавця, сервісу Drive connect, сервісів та послуг компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, навіть якщо Виконавець попереджений про можливість настання таких збитків. 

9.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, зобов’язання або витрати, що виникли внаслідок: 

— використання вами сервісу Drive connect, Послуг Виконавця, послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників, в тому числі Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, а також внаслідок здійснення вами дій з метою отримання таких послуг або відсутності у вас можливості отримати доступ до них або використовувати їх;

— будь-якої угоди або відносин між вами й будь-яким стороннім постачальником, в тому числі Uber, Bolt, Uklon, іншими компаніями, до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, навіть якщо Виконавець був попереджений про можливість настання таких наслідків. 

9.7. Виконавець не несе відповідальності за затримку в наданні своїх Послуг або відсутність доступу до них із причин, які перебувають поза розумним контролем із її боку. 

9.8. Ви можете використовувати сервіс Drive connect та Послуги Виконавця, щоб замовляти послуги (продукти, товари) сторонніх постачальників, в тому числі компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги, тощо. Ви можете планувати, організовувати та здійснювати за їх допомогою перевезення або надавати логістичні та інші послуги. Однак, ви погоджуєтеся з тим, що Виконавець  не має перед вами жодних зобов’язань і не несе відповідальності за організовані та здійснені вами перевезення або надані вами логістичні та інші послуги третім особам, вашим клієнтам, замовникам, тощо.

9.9. Ви погоджуєтеся самостійно відшкодувати будь-які збитки й звільнити Виконавця, її посадових осіб, директорів, співробітників від будь-яких позовів, вимог, збитків, зобов’язань і видатків (зокрема, судових витрат), що виникли внаслідок або у зв’язку з: 

— використанням вами сервісу Drive connect, Послуг Виконавця та/або замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників, зокрема компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні послуги, тощо;

— наданням вами логістичних чи інших послуг третім особам, вашим клієнтам, замовникам або організацією та здійсненням для них перевезнь;

— порушенням вами будь-яких умов цієї Користувацької угоди; 

— порушенням, невиконанням, неналежним виконанням вами договору оренди транспортного засобу, за яким ви орендуєте чи надаєте в оренду транспортний засіб, пошкодженням, втратою чи знищенням такого транспортного засобу та/або майна, що передається разом із таким транспортним засобом чи знаходиься в ньому, кому б воно не належало;

— використанням Виконавцем вашого Користувацького контенту; 

— порушенням вами прав, свобод чи інтересів будь-якої третьої особи, в тому числі ваших клієнтів та замовників, прав сторонніх постачальників;

— порушенням вами чинного законодавства.

9.10. Виконавець не несе відповідальності за дії та поведінку ваших клієнтів, замовників та інших третіх осіб, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні та інші послуги.

9.11. Виконавець не несе відповідальності за ваші дії перед вашими клієнтами, замовниками та будь-якими іншими третіми особами, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні та інші послуги. 

9.12. Виконавець не несе відповідальності перед вами за будь-які дії чи бездіяльність компаній Uber, Bolt, Uklon, інших компаній, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні та інші послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди, а також за будь-які дії чи бездіяльність таких компаній, пов’язані з наданням ними послуг чи роботою їх сервісів. 

9.13. Виконавець не несе відповідальності перед вами за дії чи бездіяльність інших сторонніх постачальників, послуги (продукти, товари) яких ви замовляєте через або за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця.

9.14. Ви самостійно, без залучення Виконавця вирішуєте будь-які спори й конфлікти: 

— між вами і вашими клієнтами, замовниками та будь-якими іншими третіми особами, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні чи інші послуги; 

— між вами і орендодавцем транспортного засобу, який ви орендуєте за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця;

— між вами і орендарем транспортного засобу, який ви надаєте в оренду за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця;

— між вами і компаніями Uber, Bolt, Uklon, іншими компаніями, які дають змогу вам організовувати й планувати перевезення та/або надавати логістичні та інші послуги і до інформаційних сервісів, платформ, порталів до яких Виконавець здійснює підключення/реєстраціію вас як користувача на умовах цієї Користувацької угоди;

— між вами і сторонніми постачальниками, послуги (продукти, товари) яких ви замовляєте через або за допомогою сервісу Drive connect  та Послуг Виконавця. 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори та суперечки, що виникають із цієї Користувацької угоди, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

11. СТРОК ДІЇ КОРИСТУВАЦЬКОЇ УГОДИ

11.1. Ця Користувацька угода  набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Виконавцем https://driveconnect.center і діє безстроково. Положення цього пункту також поширюються на всі зміни і доповнення до цієї Користувацької угоди. 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Умови цієї Користувацької угоди регулюються і тлумачаться винятково відповідно до чинного законодавства України, якщо інше прямо не передбачено цією Користувацькою угодою. 

12.2. З усіх питань, не врегульованих умовами цієї Користувацької угоди у достатній мірі, застосовуються норми чинного законодавства України.

12.3. Ви не можете уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Користувацької угоди, або передавати їх повністю або частково третім особам без попереднього письмового дозволу Виконавця. Однак, ви даєте згоду Виконавцю уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Користувацької угоди, або передавати їх повністю чи частково, зокрема: дочірній компанії або афілійованій особі з Виконавцем; покупцеві активів або самому Виконавцю; правонаступникам, тощо. 

12.4. Відносини між вами, Виконавцем, компаніями Uber, Bolt, Uklon, іншими компаніями та іншими сторонніми постачальниками, використання вами сервісу Drive connect та/або Послуг Виконавця не передбачають створення жодного спільного підприємства чи товариства, відносин найму, трудових відносин чи інших відносин зайнятості, попри наявність цієї Користувацької угоди між вами й Виконавцем.

12.5. Якщо відповідно до чинного законодавства України певне положення цієї Користувацької угоди буде визнано незаконним чи недійсним повністю або частково, це не матиме наслідком визнання незаконними чи недійсними інших положень цієї Користувацької угоди або цієї Користувацької угоди вцілому. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення вважатиметься таким, що не входить до складу умов цієї Користувацької угоди у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування інших умов цієї Користувацьої угоди залишаться незмінними. 

12.6. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення буде замінено Виконавцем відповідним законним і дійсним положенням з урахуванням змісту й мети умов цієї Користувацької угоди.

12.7. Умови цієї Користувацької угоди є повною домовленістю між Виконавцем і вами відносно її суті. 

error: Контент защищен авторскими правами!